Okvirni program rada

Sukladno programskom usmjerenju kolegija Religija, pravo i društvo, nastava na kolegiju je strukturirana u tri dijela:

I. Religija i društvo, II. Odnosi države i vjerskih zajednica i III. Unutarnje uređenje vjerskih zajednica.

 

I. Religija i društvo (prof. dr. sc. Siniša Zrinščak)

Religija u suvremenim  društvima – sekularizacija i / ili revitalizacija (4 sata)

Religija u Hrvatskoj – empirijski uvidi (2 sata)

Relgija, politika i društvena očekivanja (2 sata)

Odnos crkve i države u postkomunizmu (2 sata)

 

II. Odnosi države i vjerskih zajednica (izv. prof. dr. sc. Frane Staničić)

Pravo na slobodu mišljenja i vjeroispovijesti u Europskoj konvenciji (2 sata)

Pravni položaj religije i vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (4 sata)

Tipovi vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i njihov status (2 sata)

Posebni položaj Katoličke Crkve u hrvatskom pravnom poretku (2 sata)

 

III. Unutarnje uređenje vjerskih zajednica (prof. dr. sc. Marko Petrak)

Unutarnje pravno uređenje najvažnijih vjerskih zajednica – uvodni aspekti  (2 sata)

Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava Katoličke Crkve u kontekstu rimske pravne tradicije (4 sata)

Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava istočnih Crkava u kontekstu rimsko-bizantske pravne tradicije (2 sata)

Rimsko-kanonska pravna tradicija (utrumque ius) i suvremeni pravni sustavi (2 sata)

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2019./2020.

Termin

Predavač

Tema

Broj sati

9. listopada 2019.

Zrinščak

Religija u suvremenim društvima + Sociološka istraživanja religioznosti

3 sata

16. listopada 2019.

Zrinščak

Religija u Hrvatskoj – empirijski uvidi

3 sata

23. listopada 2019.

Zrinščak

Religija i politika;  Crkva i država u postkomunizmu

2 sata

30. listopada 2019.

Zrinščak

Religija i politika;  Crkva i država u postkomunizmu

2 sata

6. studenog 2019.

Staničić

Pravo na slobodu vjeroispovijesti kao temeljno ljudsko pravo

3 sata

13. studenog 2019.

Nema nastave – izvanredni jesenski ispitni rok

20. studenog 2019.

Staničić

Pravni položaj religije i vjerskih zajednica – temeljna pitanja

2 sata

27. studenog 2019.

Staničić

Pravni položaj religije i vjerskih zajednica – položaj vjerskih zajednica

2 sata

4. prosinca 2019.

Staničić

Posebni pravni položaj Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

3 sata

11. prosinca 2019.

Petrak

Unutarnje pravno uređenje najvažnijih vjerskih zajednica - uvodni aspekti

2 sata

18. prosinca 2019.

Petrak

Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava Katoličke Crkve u kontekstu rimske pravne tradicije

3 sata

9. siječnja 2020.

Petrak

Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava Katoličke Crkve u kontekstu rimske pravne tradicije + Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava istočnih Crkava u kontekstu rimsko-bizantske pravne tradicije

3 sata

16. siječnja 2019.

Petrak

Rimsko-kanonska pravna tradicija (utrumque ius) i suvremeni pravni sustavi

2 sata