OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Sociologija hrvatskog društva
Sociologija hrvatskog društva
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61361
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sociologija hrvatskog društva Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61361
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Utorkom u 11

Trg Republike Hrvatske 3, soba 25
Literatura
Ilišin, Vlasta; Bouillet, Dejana; Gvozdanović, Anja; Potočnik, Dunja; Mladi u vremenu krize = Youth in Time of Crisis; Institut za društvena istraživanja; Friedrich Ebert Stiftung (2013), str. 358
Josip Županov; Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma; Hrvatska sveučilišna naklada (2002), str. 301
Inga Tomić Koludrović; Pomak prema modernosti. Žene u Hrvatskoj u razdoblju zrele tranzicije; Naklada Jesenki i Turk / Hrvatsko sociološko društvo (2015), str. 325
Opis predmeta
Kroz predmet Sociologija hrvatskog društva studenti stječu temeljna znanja o razvoju modernog hrvatskog društva te ključnim područjima koji ocrtavaju hrvatsko društvo današnjice.
Kolegij će se baviti pitanjima političke i gospodarske tranzicije te utjecajem globalizacije na hrvatske prilike, kao kontekstom unutar kojeg se oblikuje društvena slika Hrvatske. Pritom se obrađuju teme vrijednosti i nacionalnog identiteta, religioznosti, društvene stratifikacije, rodna pitanja i politike za mlade, obrazovanje te uloga medija.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.