Obavijesti
Predmet Sociologija izvodi se putem sustava Merlin u kome studenti mogu pristupiti prezentacijama s predavanja te putem kojega dobivaju sve relevantne obavijesti. Detalje o sustavu Merlin i njegovom funkcioniranju studenti će dobiti na predavanjima i seminarima. 
Predavanja iz kolegija Sociologija nisu obvezna, no redovitim dolaskom na predavanja studenti/ce ostvaruju dodatne bodove koji se pribrajaju bodovima kolokvija (Studenti/ce ostvaruju 1 bod za najmanje 3 dolazaka na predavanja do prvog kolokvija te 1 bod za najmanje 7 dolazaka na predavanja do drugog kolokvija. Pohađanje seminara je obvezno , pri čemu je za redovne studente dopušteno max. 3 izostanka, a za izvanredne studente max. 5 izostanka neovisno o razlogu!