Kolokviji

Ciklus: Sociologija - 2018/19 Turnus D

Predviđen broj kolokvija: 1

  • Potrebno bodova za prolaz: 13
    Maximum bodova: 24
    Datum početka prijava: 11. 11. 2018. u 00:00
    Datum završetka prijava: 14. 11. 2018. u 23:59
    Datum kolokvija: 15. 11. 2018. u 08:15