BANKING LAW:
Banking Law
Chair of Commercial Law and Company Law
Banking Law
Study: Commercial Law - 10. semester
Code: 61294
ECTS: 4.0
Course coordinators:
Basic data
Banking Law Commercial Law - 10. semester
4.0 61294
Literature
Miladin, Petar; Bankarski računi pravnih i fizičkih osoba; Pravo u gospodarstvu, 44 (2005), 4 (2005), str. 142-173
Miladin Petar; Odgovornost za zaštitu osobnih podataka u bankarstvu u: Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti; Narodne novine, Zagreb (2006), str. 315-338
Miladin Petar; Odnosi ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitne banke; Zbornik 47. susreta pravnika, Opatija svibanj 2009. (2009), str. 355-395
Miladin Petar; Bankarsko jamstvo na prvi pogled; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56(2006), Poseban broj (2006), str. 335-380
Miladin Petar; Poslovna, profesionalna i službena tajna; Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, (2006), 5 (2006), str. 97-124
Miladin Petar; Privatnopravno uređenje platnog prometa od 1. siječnja 2011.; Zbornik 48. susreta pravnika Opatija, Dodatak (2010), str. 1-46
Miladin Petar; Trgovina financijskim instrumentima (vrijednosnim papirima, efektima) u: Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 469-561
Miladin Petar; Pravni odnosi između društva izdavatelja, emisijskog konzorcija i ulagatelja (emisijski posao) u: Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržitšu kapitala; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 133-178
Description
The concept of banking law. The separation of banking law from other branches of law and its relation to individual branches of law. Legal nature of the business relation between the bank and the client. Banking secret and bank communication. The legal position of companies for the protection of credit safety. Kinds and the concept of bank account. Transfer account contract. Current account agreement of transfer account. Payment by bank transfer. Payment by account debit. Payment by debit and credit cards. Bank credit contract. Bank guarantee at first demand. Tradeing financial instruments. Legal position of the Croatian National Bank and business banks.
Exam dates