OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Bankarsko pravo
Bankarsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61294
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Bankarsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61294
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Ponedjeljkom u 11,30, počevši od 11. 10. 2021.; studenti se mogu javiti i na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o drugom terminu

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

Gundulićeva 10, soba 21/II
Literatura
Miladin, Petar; Bankarski računi pravnih i fizičkih osoba; Pravo u gospodarstvu, 44 (2005), 4 (2005), str. 142-173
Miladin Petar; Odgovornost za zaštitu osobnih podataka u bankarstvu u: Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti; Narodne novine, Zagreb (2006), str. 315-338
Miladin Petar; Odnosi ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitne banke; Zbornik 47. susreta pravnika, Opatija svibanj 2009. (2009), str. 355-395
Miladin Petar; Bankarsko jamstvo na prvi pogled; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56(2006), Poseban broj (2006), str. 335-380
Miladin Petar; Poslovna, profesionalna i službena tajna; Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, (2006), 5 (2006), str. 97-124
Miladin Petar; Privatnopravno uređenje platnog prometa od 1. siječnja 2011.; Zbornik 48. susreta pravnika Opatija, Dodatak (2010), str. 1-46
Miladin Petar; Trgovina financijskim instrumentima (vrijednosnim papirima, efektima) u: Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 469-561
Miladin Petar; Pravni odnosi između društva izdavatelja, emisijskog konzorcija i ulagatelja (emisijski posao) u: Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržitšu kapitala; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 133-178
Opis predmeta
Pojam bankarskog prava. Razgraničenje i odnos bankarskog prava prema pojedinim granama prava. Pravna priroda poslovnog odnosa između banke i klijenta. Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje. Pravni položaj društava za zaštitu kreditne sigurnosti. Vrste i pojam bankarskog računa. Žiro ugovor. Kontokorentna pogodba žiro ugovora. Plaćanje doznakom. Plaćanje terećenjem računa. Plaćanje debitnim i kreditnim karticama. Ugovor o kreditu. Bankarsko jamstvo na prvi poziv. Trgovina financisjkim instrumentima. Pravni položaj Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka.
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.