OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Bankarsko pravo
Bankarsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61294
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Bankarsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61294
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Prof. dr. sc. Siniša Petrović će održavati konzultacije online, uz prethodni dogovor sa studentima. U tu svrhu, studenti se mogu javiti na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr 

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Miladin, Petar; Bankarski računi pravnih i fizičkih osoba; Pravo u gospodarstvu, 44 (2005), 4 (2005), str. 142-173
Miladin Petar; Odgovornost za zaštitu osobnih podataka u bankarstvu u: Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti; Narodne novine, Zagreb (2006), str. 315-338
Miladin Petar; Odnosi ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitne banke; Zbornik 47. susreta pravnika, Opatija svibanj 2009. (2009), str. 355-395
Miladin Petar; Bankarsko jamstvo na prvi pogled; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56(2006), Poseban broj (2006), str. 335-380
Miladin Petar; Poslovna, profesionalna i službena tajna; Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, (2006), 5 (2006), str. 97-124
Miladin Petar; Privatnopravno uređenje platnog prometa od 1. siječnja 2011.; Zbornik 48. susreta pravnika Opatija, Dodatak (2010), str. 1-46
Miladin Petar; Trgovina financijskim instrumentima (vrijednosnim papirima, efektima) u: Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 469-561
Miladin Petar; Pravni odnosi između društva izdavatelja, emisijskog konzorcija i ulagatelja (emisijski posao) u: Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržitšu kapitala; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 133-178
Opis predmeta
Pojam bankarskog prava. Razgraničenje i odnos bankarskog prava prema pojedinim granama prava. Pravna priroda poslovnog odnosa između banke i klijenta. Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje. Pravni položaj društava za zaštitu kreditne sigurnosti. Vrste i pojam bankarskog računa. Žiro ugovor. Kontokorentna pogodba žiro ugovora. Plaćanje doznakom. Plaćanje terećenjem računa. Plaćanje debitnim i kreditnim karticama. Ugovor o kreditu. Bankarsko jamstvo na prvi poziv. Trgovina financisjkim instrumentima. Pravni položaj Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka.
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.