OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove trgovačkog prava
Osnove trgovačkog prava
Studij: Porezni - 3. semestar
Šifra: 111447
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 19. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 13. 06. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove trgovačkog prava Porezni - 3. semestar
4.0 111447
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Ponedjeljkom u 11,30, počevši od 11. 10. 2021.; studenti se mogu javiti i na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o drugom terminu

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Gundulićeva 10, soba 21/2
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

Gundulićeva 10, soba 21/II
Literatura
Petrović S.; Ceronja P.; Osnove prava društava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2019), str. cijela knjiga
Opis predmeta
Trgovačko pravo, i pravo društava u pravnom sustavu RH, izvori trgovačkog prava. Trgovačko ugovorno pravo, izvori trgovačkog ugovornog prava i njihova hijerarhija. Pojam trgovačkog ugovora, sklapanje trgovačkih ugovora. Pojedini trgovački ugovori. Trgovačko statusno pravo, pojam trgovca, trgovačkog društva, trgovac pojedinac, preddruštvo, pravna osobnost trgovačkog društva. Imovina i odgovornost za obveze trg. društva. Tvrtka. Predmet poslovanja. Sjedište. Zastupanje. Sudski registar. Društva osoba, ortaštvo, javno trgovačko društvo, komanditno društvo tajno društvo, GIU, zadruga, udruga. Društva kapitala; dioničko društvo, dionice, osnivanje dioničkog društva. Organi dioničkog društva: uprava, nadzorni odbor, upravni odbor, glavna skupština. Nevaljanost odluka, izmjene statuta društva, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, prestanak društva; Društvo s ograničenom odgovornošću; općenito, temeljni ulozi i poslovni udjeli, osnivanje. Organi društva; uprava, nadzorni odbor, skupština. Izmjena društvenog ugovora, smanjenje i povećanje temeljnog kapitala, prestanak. Statusne promjene (pripajanje i spajanje, podjela). Povezana društva (društvo s većinskim sudjelovanjem u drugome društvu, ovisno i vladajuće društvo, koncern, društva s uzajamnim udjelima, poduzetnički ugovori); Osnove hrvatskog tržišta kapitala.
Ispitni rokovi
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
19. 04. 2022.
31. 05. 2022.
13. 06. 2022.
27. 06. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.