:
Pravo konkurencije
Obavijesti
Prvi sastanak polaznika kolegija Pravo konkurencije održat će se u utorak, 15. listopada 2019., u 17.00 sati (s.t.) - dvorana 5, TRH 14   Raspored predavanja nalazi se u repozitoriju.