PREDMETI:
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava
Predmeti koje izvode članovi katedre za trgovačko pravo i pravo društava

Predmeti

poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Instrumenti osiguranja plaćanja 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo društava - opći dio 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo konkurencije 1 6.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - opći dio 1 6.0
0,0,0
INFO
Bankarsko pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Društva kapitala 2 6.0
0,0,0
INFO
Društva osoba 2 6.0
0,0,0
INFO
Preuzimanje dioničkih društava 2 6.0
0,0,0
INFO
Temelji računovodstva 2 6.0
0,0,0
INFO
Trgovački ugovori 2 6.0
0,0,0
INFO
Bankarsko pravo - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Društva kapitala - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Društva osoba - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Instrumenti osiguranja plaćanja - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Pravo društava - opći dio - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Pravo konkurencije - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Preuzimanje dioničkih društava - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Trgovački ugovori - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - opći dio - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Instrumenti osiguranja plaćanja 1 5.0
0,0,0
INFO
Pravo društava - opći dio 1 5.5
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - opći dio 1 5.5
0,0,0
INFO
Društva kapitala 2 5.5
0,0,0
INFO
Plaćanja u trgovačkim ugovorima 2 5.0
0,0,0
INFO
Trgovački ugovori 2 5.5
0,0,0
INFO
Bankarsko pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Društva osoba 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo konkurencije 3 5.0
0,0,0
INFO
Temelji računovodstva 3 5.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar III. 3 10.0
0,0,0
INFO
Dioničko društvo - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Društva osoba - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Društvo s ograničenom odgovornošću - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo konkurencije - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Korporacijsko upravljanje - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodna nadležnost i postupak u europskom sekundarnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo koncerna - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija -javna obrana prijave teme doktorske disertacije 4 15.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - ostale aktivnosti iz područja teme doktorske disertacije 4 15.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar IV. 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana doktorske disertacije 5 30.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana doktorske disertacije 6 30.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Trgovačko pravo 7 8.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - vježbe 7 2.0
0,0,0
INFO
Pravo društava 8 8.0
0,0,0
INFO
Pravo društava - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Bankarsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Electronic communications regulation 9 4.0
1,1,1
INFO
Financijska tržišta i regulacija u EU 9 4.0
0,0,0
INFO
International and EU Energy Law and Energy Security 9 4.0
1,1,1
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo konkurencije 9 4.0
0,0,0
INFO
Reguliranje elektroničkih komunikacija 9 4.0
0,0,0
INFO
Sportsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove prava društava 3 5.0
0,0,0
INFO
Osnove trgovačkog prava 3 4.0
0,0,0
INFO