KATEDRA ZA UPRAVNO PRAVO:
Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

Slikovni rezultat za ustavni sud


Sudska praksa

Slikovni rezultat za law


Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, usmeni ispiti iz svih kolegija održavaju se uživo u kabinetima nastavnika ili manjim dvoranama uz poštovanje svih propisanih protuepidemijskih mjera, tj. održavanjem međusobne fizičke udaljenosti studenata i nošenjem zaštitnih maski. U mjeri u kojoj je to moguće osigurat će se javnost ispita.     Iznimno, student/ica može polagati usmeni ispit online ako to zahtijevaju zdravstveni razlozi. Odluku o tome u svakom pojedinom slučaju na zahtjev studenta/ice donosi prodekanica/prodekan uz predočenje odgovarajuće liječničke dokumentacije. Zahtjev za polaganjem usmenog ispita online podnosi se najkasnije 48 sati prije održavanja ispita.
Katedra za upravno pravo ispite iz Energetskog prava održavat će na sljedeći način: studenti koji se odluče polagati ispit obvezni su javiti se prof. dr. sc. Šikiću, izv. prof. dr. sc. Staničiću, izv. prof. dr. sc. Ofak, doc. dr. sc. Held ili doc. dr. sc. Turudiću kako bi dobili temu i upute za pisanje pristupnog rada. Nakon što je nastavnik odobrio i ocijenio pristupni rad, student tek tada prijavljuje ispit, te na ispitu usmeno odgovara na temu iz rada.  
Katedra moli studentice i studente da, ukoliko nemaju namjeru izaći na ispit koji su prijavili, ispit pravovremeno odjave.
Poštovane kolegice i kolege, odgovore na pitanja vezana uz gradivo dajemo isključivo na konzultacijama. Na pitanja za koja odgovori postoje na web stranicama Katedre ne odgovaramo e-mailom.
Poštovane kolegice i kolege, za upite o prijavama putem studomata nije nadležna Katedra, nego Studentska referada. Molimo Vas da pravovremeno riješite moguće probleme oko prijave.