OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Građevinsko upravno pravo
Građevinsko upravno pravo
Studij: Upravno-pravni - 5. semestar
Šifra: 123672
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: mr. sc. Davor Rajčić , v. pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2021.
  • 10. 02. 2021.
  • 21. 04. 2021.
  • 02. 06. 2021.
  • 16. 06. 2021.
  • 30. 06. 2021.
  • 01. 09. 2021.
  • 15. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Građevinsko upravno pravo Upravno-pravni - 5. semestar
5.0 123672
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google meet uz poveznicu: meet.google.com/qgj-qvjd-uxm

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
mr. sc. Davor Rajčić , v. pred. (Predavanja)
Literatura
Krtalić, Vkladimir; Korištenje zemljištem; (2004)
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002)
Opis predmeta
Izvori građevinskog upravnog prava (zakoni, strategija prostornog uređenja, podzakonski propisi, opći akti jedinica lokalne i područne-regionalne samouprave). (4)
Prostorno uređenje - pojam prostornog uređenja, povijesni razvitak u Hrvatskoj, sustav prostornog uređenja, dokumenti prostornog uređenja (strategija prostornog uređenja, prostorni planovi - županija i Grada Zagreba, područja posebnih obilježja, općina i gradova, generalni planovi, detaljni planovi, drugi prostorni planovi), postupak provođenja dokumenata prostornog uređenja i izdavanje lokacijske dozvole. (8)
Građenje objekata - temeljni pojmovi: građenje, građevina, privremena građevina, rekonstrukcija objekta, pripremni radovi, gradilište, uklanjanje građevine, itd., tehnička svojstva bitna za građevinu (pouzdanost, mehanička otpornost, sigurnost u slučaju požara, zaštita zdravlja, zaštita od ozljeda, zaštita od buke i vibracija, zaštita od korozije), građevinski proizvodi i oprema, vrste građevina (stambene zgrade, industrijski objekti, građevine prometa i veza, energetske građevine, vodoprivredne građevine), sudionici u građenju, dokumenti građenja (glavni projekt i izvedbeni projekt), pojam i pravni karakter građevne dozvole, objekti koji se mogu graditi bez građevne dozvole, nadležnost i postupak izdavanja građevne dozvole, pravne posljedice građenja bez dozvole, upravni i inspekcijski nadzor nad građenjem objekata. (10)
Zaštita prava fizičkih i pravnih osoba te javnog interesa u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja i građenja objekata - posebni upravni postupci, stranke u postupcima donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata građenja, upravni i inspekcijski nadzor, pravo na žalbu, posebni izvanredni pravni lijekovi, prekršajna i kaznena odgovornost za protupravno građenje, sudska zaštita od nezakonitih akata (upravni spor). (8)
Ispitni rokovi
27. 01. 2021.
10. 02. 2021.
21. 04. 2021.
02. 06. 2021.
16. 06. 2021.
30. 06. 2021.
01. 09. 2021.
15. 09. 2021.