JAVNO PRAVNA OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA:
Javno pravna ograničenja prava vlasništva
Javnopravna ograničenja prava vlasništva
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166989
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma - Predavanja
Osnovni podaci
Javnopravna ograničenja prava vlasništva Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166989
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google Meet uz prethodnu najavu putem poveznice meet.google.com/cgk-ngcv-hqw

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Borković, I.; Koncesija i izvlaštenje na pomorskom dobru i zaštita prava, Pravo u gospodarstvu: 36(1997), 3; (1997)
OBVEZNA: Crnić, J.; Komentar Zakona o eksproprijaciji; Zagreb, više izdanja
OBVEZNA: Staničić, F.; Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj (doktorska disertacija); (2011)
OBVEZNA: Borković, I.; Koncesija i izvlaštenje na pomorskom dobru i zaštita prava, Pravo u gospodarstvu: 36(1997), 3; (1997)
OBVEZNA: Crnić, J.; Komentar Zakona o eksproprijaciji; Zagreb, više izdanja
OBVEZNA: Gavella, N-. Josipović, T., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z.; Stvarno pravo; (1998)
OBVEZNA: Staničić, F.; Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj (doktorska disertacija); (2011)
OBVEZNA: Staničić, F.; Neka javnopravna ograničenja vlasništva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.-1918, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63 (2013), 5-6; (2013), str. 1119-1142
OBVEZNA: Staničić, F.; Opće uređenje izvlaštenja u Njemačkoj - pouke za Hrvatsku, Pravni vjesnik, 32 (2015), 3-4; (2015), str. 185-212
PREPORUČENA: Adamovich, Ludvig K. i Funk, Bernd-Christian; Allgemeines Verwaltungsrecht; Springer Verlaf, Wien, New York (1987)
PREPORUČENA: Aust, Manfred, Pasternak, Dieter; Die Enteignungsentschadigung; De Gruyter, Berlin (2007)
PREPORUČENA: Bernard, Antoine i Huyghe Michel; Expropriation des biens; Le Montieur, Paris (2006)
PREPORUČENA: Chapus, Rene; Droit Administratif, Domat droit public; Montchrestien, Paris (1995)
PREPORUČENA: Eschenbach, Jurgen; Der verfassungrechtliche Schutz des Eigentums; Duncker + Humblot, Berlin (1996)
PREPORUČENA: Godfrin, Phillipe i Degoffe, Michel; Droit administratif des biens; Sirey, Paris (2007)
PREPORUČENA: Jobes, Walter J.; Expropriation in Roman Law, Law Quarterly Review, br. 45, 1929.; (1929), str. 512.-527
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s raznim javnopravnim oblicima ograničavanja prava vlasništva (izvlaštenje, nacionalizacija, komasacija, konfiskacija itd.). Doktorandi moraju biti u stanju razlikovati različite oblike ograničavanja prava vlasništva i objasniti njihovu primjenu u pravnom sustavu, kao i objasniti potrebu njihovog postojanja.

Sadržaj kolegija
- Oblici oduzimanja ili ograničavanja vlasništva u poredbenom i hrvatskom pravu (agrarna reforma, nacionalizacija, konfiskacija, sekvestracija, podruštvljenje ex lege, eksproprijacija, arondacija, komasacija, legalni servituti, quasi ekproprijacije).
- Izvlaštenje (vrste) i postupak izvlaštenja (eksproprijacije) u suvremenom hrvatskom pravu.
- Komasacija (poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta) u hrvatskom pravu: stanje i perspektive.
- Arondacija (poljoprivrednog i šumskog zemljišta) u hrvatskom pravu: stanje i perspektive.
- Postupak denacionalizacije i dekonfiskacije u hrvatskom pravu danas.
- Oblici i postupci oduzimanja i ograničenja prava vlasništva nad dobrima od posebnog društvenog interesa (kulturna dobra, prirodne vrijednosti, šume, poljoprivredno zemljište itd)
- Oduzimanje i ograničavanja vlasništva zbog zaštite javnog interesa (lijekovi, otrovi, droge, oružje, streljivo, eksplozivi itd.).
- Oduzimanje predmeta u postupcima pred upravnim tijelima. zbog povrede propisa (o carinskom nadzoru, lovu, ribolovu, iskorištavanju šuma itd.).
Ispitni rokovi
Obavijesti