JAVNO PRAVNA OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA:
Javno pravna ograničenja prava vlasništva
Obavijesti