Ispit
Ispit se polaže pisano i usmeno.
 
Pisani dio ispita sastoji se od 6 pitanja, a piše se 60 minuta. Na svakom pitanju može se postići od 0 do 5 bodova (maksimalan broj bodova = 30).
Za pozitivnu ocjenu potrebno je sakupiti 15 bodova.
 
Pitanja na pisanom dijelu ispita su uglavnom podnaslovi u poglavljima iz udžbenika, odnosno podnaslovi zakonskih odredaba (Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima).
 
Ukoliko je student/ica položio/la kolokvij (Zakon o općem upravnom postupku), potrebno je to naznačiti na prednjici testa.

 


Repozitorij