Kolokviji

Ciklus: Osnove upravnog prava - 2019/20

Predviđen broj kolokvija: 1

  • Potrebno bodova za prolaz: 9
    Maximum bodova: 20
    Datum početka prijava: 16. 1. 2020. u 00:00
    Datum završetka prijava: 19. 1. 2020. u 23:59
    Datum kolokvija: 23. 1. 2020. u 08:15