Osnove upravnog prava
Studij: Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
Šifra: 36671, 70169, 70234
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
doc. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Šikić - Terenske vježbe

doc. dr. sc. Mateja Held - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Jasna Omejec - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Marko Šikić - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 09. 06. 2021.
  • 23. 06. 2021.
  • 07. 07. 2021.
  • 01. 09. 2021.
  • 15. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove upravnog prava Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
6.0 36671, 70169, 70234
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google Meet uz prethodnu najavu putem poveznice meet.google.com/cgk-ngcv-hqw

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google Meet uz prethodnu najavu putem poveznice meet.google.com/cgk-ngcv-hqw

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić (Terenske vježbe)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
doc. dr. sc. Mateja Held (Auditorne vježbe)

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Auditorne vježbe)

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Jasna Omejec (Auditorne vježbe)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Auditorne vježbe)

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google Meet uz prethodnu najavu putem poveznice meet.google.com/cgk-ngcv-hqw

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Auditorne vježbe)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Auditorne vježbe)

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002) (70234)
OBVEZNA: Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. Borković, I.: Upravno pravo, VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb 2002., glave: prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, četrnaesta, sedamnaesta, osamnaesta, devetnaesta (36671)
OBVEZNA: Zakon o općem upravnom postupku; (36671)
OBVEZNA: Zakon o hrvatskom državljanstvu; (36671)
PREPORUČENA: Zakon o općem upravnom postupku; (70169)
PREPORUČENA: Zakon o općem upravnom postupku; (70169, 70234)
PREPORUČENA: Zakon o upravnim sporovima; (70234)
PREPORUČENA: Zakon o hrvatskom državljanstvu; (70234)
Opis predmeta
U okviru kolegija Osnove upravnog prava studenti se upoznaju s granom prava kojom se uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi značajnih za funkcioniranje i održivost uređenosti sustava te s upravnim postupkom.

Sadržaj predmeta
- Upravno pravo, Upravnopravni odnos, Određenje pojma uprave, Načelo zakonitosti uprave
- Pravni izvori upravnog prava, Podzakonski općenormativni akti
- Pravna norma upravnog prava, Diskrecijska ocjena
- Upravni akt
- Upravni postupak
- Upravni spor
- Odgovornost države za štetu
- Osobni status - građanska stanja, Državljanstvo
Ispitni rokovi
09. 06. 2021.
23. 06. 2021.
07. 07. 2021.
01. 09. 2021.
15. 09. 2021.