Vježbe

Svi redoviti i izvanredni studenti Studijskog centra socijalnog rada dužni su regulirati vježbe iz Osnova upravnog prava. Vježbe se održavaju paralelno s predavanjima u zimskom semestru i na njima se studenti upoznavaju s upravnim postupkom. Na vježbama se izrađuju podnesci, rješenja, prigovori, žalbe i sl. Na kraju vježbi polaže se ispit znanja koji je uvjet za reguliranje vježbi. Bez reguliranih vježbi, studenti ne mogu dobiti potpis za ovaj kolegij.

 

Vježbe iz Osnova upravnog prava počinju 10. listopada 2019 prema dolje navedenom rasporedu. Pohađanje vježbi je obavezno. Vježbe se održavaju u Gundulićevoj 10, dvorana II. te Nazorovoj 51, dvoranama IV. i Mala dvorana I. prema donjem rasporedu.

Važna napomena: raspored grupa je fiksan te nije moguće mijenjanje grupa.

Studenti su dužni donijeti na svake vježbe:

Raspored grupa - Vježbe Osnove upravnog prava

VJEŽBE – OSNOVE UPRAVNOG PRAVA

REDOVITI STUDENTI

Grupa I., četvrtkom, Nazorova 51, dvorana IV. od 18:00 do 19:30

 1. Sonja Andrijašević
 2. Helena Bajac
 3. Tereza Balić
 4. Antonella Baljkas
 5. Monika Barić
 6. Sanja Batinjan
 7. Ivana Belačić
 8. Nikolina Bertoša
 9. Dea Bešić
 10. Anamarija Boduljak
 11. Matea Bošnjaković
 12. Martina Brajnović
 13. Valentina Brekalo
 14. Ljubica Brusić
 15. Anđela Budimir
 16. Lucija Cesar
 17. Veronika Crnković
 18. Antonija Crnogaća
 19. Natalija Čaćko
 20. Lana Ćorić
 21. Jelena Dabro
 22. Marta Đeldum
 23. Tea Filipčić
 24. Monika Filipović
 25. Andrea Grgić
 26. Nikolina Grgić
 27. Karlo Grubišić
 28. Ivona Gubić
 29. Manuela Hadžić
 30. Anahita Hajeb
 31. Patricia Hrenek
 32. Lucija Hrgović

Grupa II., četvrtkom, Gundulićeva 10, dvorana II. od 16:30 do 18

 1. Lucija Hunić
 2. Nikolina Ilić
 3. Dorotea Ivančan
 4. Maja Josipović
 5. Marija Juretić
 6. Klara Jurić
 7. Petra Kapčić
 8. Lucija Kapitanović
 9. Ivana Karlušić
 10. Lara Kasap
 11. Janja Kaštelan
 12. Marija Klarić
 13. Dora Koić
 14. Stephani Komljenović
 15. Lana Kotlo
 16. Patricia Kovačić
 17. Petra Kovačićek
 18. Barbara Krajnik
 19. Lora Krušec
 20. Luka Kučinić
 21. Nikolina Ladić
 22. Klara Latinac
 23. Ana Lemić
 24. Nikolina Ličanin
 25. Dorotea Lovrinčević
 26. Klaudija Ljevaković
 27. Monika Maloča
 28. Sara Marguč
 29. Iva Marinović
 30. Ana Marija Markioli
 31. Lucija Marković
 32. Sara Markus

Grupa III., četvrtkom, Gundulićeva 10, dvorana II, od 18:05 do 19:35

 1. Marija Mićanović
 2. Sunčica Mikac
 3. Maja Miladinović
 4. Ana Milković
 5. Laura Mišlov
 6. Paula Moretti
 7. Matea Mrdeža
 8. Helena Mrnjavčić
 9. Helena Odobašić
 10. Ivana Pastor
 11. Lora Pavlović
 12. Matea Rajić
 13. Sara Ražnjević
 14. Ivana Rech
 15. Tea Ritoša
 16. Karmen Rožić
 17. Nikolina Sever
 18. Seline Stankir
 19. Maja Starčević
 20. Ana Stojanović
 21. Vedrana Strahonja
 22. Petra Šajer
 23. Monika Šoštarić
 24. Ana Marija Štuc
 25. Lucija Švec
 26. Mirela Tadić
 27. Ema Tarabarić
 28. Gabriela Tipura
 29. Petra Tuškan
 30. Lara Vidović
 31. Marta Vračan
 32. Tamara Zrnić

IZVANREDNI STUDENTI

Četvrtkom, Nazorova 51, Mala dvorana I. od 17:15-18 (dodani su studenti s pripremne godine)

 

 1. Kristijan Božinović
 2. Ivana Bubić
 3. Emma Cigler
 4. Marcela Duvnjak
 5. Martina Grabovac
 6. Petra Haramina
 7. Marija Horvatić
 8. Marina Koštek
 9. Dora Kruljac
 10. Sanja Lojdl
 11. Slavko Mađor
 12. Valentina Matić
 13. Petra Mihaljinec
 14. Lucija Mrvičić
 15. Toska Mullajupi
 16. Tihana Pavelin
 17. Martina Peraić
 18. Matea Tomić
 19. Karla Vidović
 20. Marija Žegarac
 21. Robert Kresić
 22. Vanja Topolovac
 23. Ivana Tomić
 24. Ani Vržina

 

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan
Program rada

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redoviti studenti i izvanredni studenti

datum

sadržaj

10.10.

Uvodni sastanak, osnove upravnog postupka

17.10

Sadržaj i obilježja rješenja

24.10.

Sadržaj i obilježja zaključka

7.11.

Sadržaj i obilježja podneska

15.11.

Nema nastave - izvanredni ispitni rok

21.11.

Žalba

28.11.

Drugostupanjsko rješenje

5.12.

Prigovor

12.12.

Obnova postupka

19.12.

Oglašavanje rješenja ništavim

9.1.

Poništavanje i ukidanje rješenja

16.1.

Ponavljanje i priprema za provjeru znanja

23.1.

Podjela potpisa