OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Opće upravno pravo II.
Opće upravno pravo II
Studij: Javna uprava - 4. semestar
Šifra: 111404
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 19. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 13. 06. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Opće upravno pravo II Javna uprava - 4. semestar
7.0 111404
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 11:15 do 12:45

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Online uz prethodnu najavu

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. glave: I. (t. 2. i 3., 4. 1. i. 4. 3., 5.1. i 2.), VII., VIII., IX. (t. 1.-8), XII. (t.5.), XIII., XIV., XXI. i XXII. (t. 1.-10.)
OBVEZNA: Zakon o sustavu državne uprave, 69/19, Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09, čl. 150.-154. Zakon o koncesijama, NN 69/17, Zakon o hrvatskom državljanstvu, NN 53/91, 70/91 (ispravak), 28/92, 113/93, 130/11 i 110/15 Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, NN 74/14 i 69/17, Prekršajni zakon, NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, čl. 1.-81.;
PREPORUČENA: Osnove Europskog upravnog prava; prezentacija na stranici Katedre
Opis predmeta
Pravni odnosi upravne i sudbene vlasti. Kontrola rada uprave. Odnosi uprave s fizičkim i pravnim osobama. Oblici upravnog djelovanja uprave. Upravno pravni odnosi stvarne naravi. Pravni položaj fizičkih i pravnih osoba u odnosu na upravu. Odgovornost države, jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela te njihovih djelatnika za štetu nanesenu fizičkim i pravnim osobama u obavljanju autoritativnih djelatnosti. Upravni (administrativni, javnopravni) ugovor. Upravnopravni odnosi stvarne naravi. Pojam općeg dobra i javne stvari (dobra). Vrste javnih dobara. Upravnopravni režim upravljanja i korištenja općeg i javnog dobra. Autoritativni zahvati uprave u ograničenje ili oduzimanje vlasništva. Poseban nadzor uprave nad opasnim stvarima i stvarima osobite važnosti, Ograničenja prava i naknada radi posebnih opterećenja. Osnove europskog upravnog prava.
Ispitni rokovi
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
19. 04. 2022.
31. 05. 2022.
13. 06. 2022.
27. 06. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.