:
Pravni aspekti upravljanja informacijama
Obavijesti
Novo! Pravni aspekti upravljanja...
Nastava  na kolegiju Pravni aspekti upravljanja informacijama počinje 6. travnja 2021.  u 17.00 Opširnije u nastavku