OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravni aspekti upravljanja informacijama
Pravni aspekti upravljanja informacijama
Studij:
Šifra: 111490
ECTS: 3.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Pravni aspekti upravljanja informacijama 3.0 111490
Literatura
Opis predmeta
Kolegij daje uvid u načela, institute i instrumente upravljanja informacijama s pravnog aspekta.
Kolegij se izvodi u 6 termina po 5 sati (redoviti studenti) odnosno 2 termina po 5 sati (za izvanredne studente). NAstava se odvija poslijepodne.
Uvod: općenito o informacijama, osnovno o pravnim aspektima informacija u upravi; javnost uprave; kontakti uprave i stranaka. Temeljni okvir informacijskog zakonodavstva; informacijski resori. "Informacijske odredbe" Ustava Republike Hrvatske: zaštita privatnosti i osobnih podataka, sloboda mišljenja i izražavanja, pravo na predstavku, sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, javnost sjednica Hrvatskog sabora i sudskih rasprava, objavljivanje propisa. Pravo na pristup informacijama javnog sektora (osnovne teorijske postavke, međunarodne kodifikacije, usporedna regulacija, hrvatsko pravo). Zaštita osobnih podataka (osnovne teorijske postavke, međunarodne kodifikacije, hrvatsko pravo). Tajni (klasificirani) podaci (stupnjevi tajnosti; klasificiranje i deklasificiranje podataka; pristup klasificiranim podacima i njihova zaštita; poslovna i profesionalna tajna). Medijsko pravo (uloga medija u demokratskom društvu; glavni instituti medijskog prava). Odnosi uprave s javnošću. Upravljanje zapisima (važnost upravljanja zapisima za upravno djelovanje; arhivsko i registraturno gradivo; arhivska služba; uredsko poslovanje; ). Osnovno o informatizaciji uprave i komuniciranju unutar uprave. (Ne)dostupnost informacija javnog sektora - završni sažetak: opća sistematizacija (ne)dostupnosti informacija; kriteriji (ne)dostupnosti; postupak zaštite prava na informaciju; terminološka razgraničenja.
Ispitni rokovi