OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravni aspekti upravljanja informacijama
Pravni aspekti upravljanja informacijama
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111490
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
Izvođači: dr. sc. Alen Rajko , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 01. 2023.
  • 07. 02. 2023.
  • 04. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 13. 06. 2023.
  • 27. 06. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravni aspekti upravljanja informacijama Javna uprava - 2. semestar
3.0 111490
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Alen Rajko , pred. (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Musa, Anamarija; Pravni i institucionalni aspekti prava na pristup informacijama; Arbutina, H., Rogić Lugarić, T., Zbornik radova u čast umirovljenja prof.dr. Jure Šimovića, Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2017)
OBVEZNA: Ofak, Lana; Pravo na pristup informacijama o okolišu: mjerodavni propisi za rješavanje zahtjeva i definicije; Boban, M., Britvić Vetma, B. Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka, Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2016)
OBVEZNA: Rajko, Alen; Informacijsko upravno pravo (Pravo na pristup informacijama, Zaštita osobnih i tajnih podataka); TEB: Zagreb (2011), str. 11-29, 36-55, 64-85, 93-108, 118-149, 182.-185
OBVEZNA: Musa, A., Ofak, L., Rajko, A.; Pravni aspekti upravljanja informacijama - Zbirka propisa i materijal); Pravni fakultet (2020)
PREPORUČENA: Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15;
PREPORUČENA: Zakon o zaštiti osobnih podataka, NN 106/12 (proč.tekst) (čl. 1., 2., 5-12., 14., 18-26.);
PREPORUČENA: Zakon o tajnosti podataka, NN 79/07, 86/12 (čl. 1-30.);
PREPORUČENA: Zakon o zaštiti tajnosti podataka (čl. 19.-27.), NN 108/96, 79/07;
PREPORUČENA: Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 (čl. 1-28);
PREPORUČENA: Zakon o medijima (čl. 3-, 4., 6., 7, 16-19, 21-23, 27-30., 40., 41., 56., 57.);
PREPORUČENA: Uredba o uredskom poslovanju, NN 7/09 (čl. 1-7.);
Opis predmeta
Kolegij daje uvid u načela, institute i instrumente upravljanja informacijama s pravnog aspekta.
Kolegij se izvodi u 6 termina po 5 sati (redoviti studenti) odnosno 2 termina po 5 sati (za izvanredne studente). NAstava se odvija poslijepodne.
Uvod: općenito o informacijama, osnovno o pravnim aspektima informacija u upravi; javnost uprave; kontakti uprave i stranaka. Temeljni okvir informacijskog zakonodavstva; informacijski resori. "Informacijske odredbe" Ustava Republike Hrvatske: zaštita privatnosti i osobnih podataka, sloboda mišljenja i izražavanja, pravo na predstavku, sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, javnost sjednica Hrvatskog sabora i sudskih rasprava, objavljivanje propisa. Pravo na pristup informacijama javnog sektora (osnovne teorijske postavke, međunarodne kodifikacije, usporedna regulacija, hrvatsko pravo). Zaštita osobnih podataka (osnovne teorijske postavke, međunarodne kodifikacije, hrvatsko pravo). Tajni (klasificirani) podaci (stupnjevi tajnosti; klasificiranje i deklasificiranje podataka; pristup klasificiranim podacima i njihova zaštita; poslovna i profesionalna tajna). Medijsko pravo (uloga medija u demokratskom društvu; glavni instituti medijskog prava). Odnosi uprave s javnošću. Upravljanje zapisima (važnost upravljanja zapisima za upravno djelovanje; arhivsko i registraturno gradivo; arhivska služba; uredsko poslovanje; ). Osnovno o informatizaciji uprave i komuniciranju unutar uprave. (Ne)dostupnost informacija javnog sektora - završni sažetak: opća sistematizacija (ne)dostupnosti informacija; kriteriji (ne)dostupnosti; postupak zaštite prava na informaciju; terminološka razgraničenja.
Ispitni rokovi
24. 01. 2023.
07. 02. 2023.
04. 04. 2023.
29. 05. 2023.
13. 06. 2023.
27. 06. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.