SVEUČILIŠNO PRAVO I PRAVO ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA:
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 191363
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Jasna Omejec - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 191363
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić

Utorkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 18
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Jasna Omejec (Predavanja)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google Meet uz prethodnu najavu putem poveznice meet.google.com/cgk-ngcv-hqw

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario, Šikić Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi Informator (2012)
Grubišić, Ksenija; Normativne pretpostavke društva u: Afrić, V. et al. (ur.), Društvene pretpostavke društva znanja,; FF Press (2011)
Grubišić, Ksenija; Sistematizacija pravnih normi u visokom obrazovanju i znanosti u Republici Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 67 No.3-4; ; Pravni fakultet u Zagrebu (2017), str. 565-598
Omejec, Jasna; Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima (2010), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 49(2012)2; Pravni fakultet u Splitu (2012)
Staničić, F., Đanić, A.; Ocjena ustavnosti i zakonitosti općih akata u hrvatskom pravu i praksa Vrhovnog upravnog suda, Hrvatska komparativna i javna uprava, 14 (2014)4.; Novi Informator (2014)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti