Obavijesti
Zadatak za predavanje 16. listopada...
              Poštovane kolegice i kolege, promotrite čl. 46., 47., 74. i 93. Zakona o cestama (NN   84/11 ,  22/13 ,  54/13 ,  148/13 ,  92/14 ) i odgovorite na sljedeća pitanja: a) Ako se prijevoz obavlja na više različitih javnih cesta, tko izdaje dozvolu za izvanredni prijevoz? b) Koji su sve elementi koje mora sadržavati dozvola za javni prijevoz, tj. o čemu se sve odlučuje? c) Je li u situaciji izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz primjenjiva maksima nemo iudex in causa sua i ako jest, zašto?