OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravno procesno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61288
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
Osnovni podaci
Upravno procesno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61288
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Ponedjeljkom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Online uz prethodnu najavu

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario i Šikić Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
Đerđa, Dario; Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj; Inženjerski biro (2010)
Zakon o upravnim sporovima;
Zakon o općem upravnom postupku;
Opis predmeta
Upravno procesno pravo kao predmet Ustavno-upravnog modula na V. godini pravnog studija predstavlja produbljivanje i nadogradnju znanja koja su studenti stekli apsolvirajući kolegij Upravno pravo na IV. godini pravnog studija. Na kolegiju se izučava materija upravnog procesnog prava - upravni postupak i upravni spor te prekršajni postupak pred tijelima državne uprave. Naglasak je na postavljanju i rješavanju problemskih situacija te se veliki dio nastave odnosi na praktične zadatke koje studenti rješavaju u suradnji s nastavnikom. Cilj kolegija jest omogućiti studentima uvid u probleme u primjeni Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima te naučiti studente kako riješiti uočene probleme. Dodatno, studente se priprema primjeni zakonskih odredbi na rješavanje stvarnih situacija kroz simulirane slučajeve putem zadanih činjeničnih stanja i izrade rješenja, žalbu, tužbi i presuda.
Ispitni rokovi