OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravno procesno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61288
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
doc. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravno procesno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61288
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google Meet uz prethodnu najavu putem poveznice meet.google.com/cgk-ngcv-hqw

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario i Šikić Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
Đerđa, Dario; Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj; Inženjerski biro (2010)
Zakon o upravnim sporovima;
Zakon o općem upravnom postupku;
Opis predmeta
Upravni postupci
Odnos općeg i posebnih upravnih postupaka
Opći upravni postupak.
Pravno uređivanje upravnog postupka
Načela upravnog postupka
Nadležnost (stvarna i mjesna, kolegijalna i inokosna tijela, osobe koje vode postupak)
Stranke (fizičke i pravne osobe, kolektiviteti) i njihovi zastupnici (zakonski, privremeni, punomoćnici, stručni pomagači),
Pokretanje i tijek postupka (Ispitni i skraćeni postupak),
Dokazivanje i dokazi
Troškovi postupka
Odluke u postupku (rješenje i zaključak)
Pravni lijekovi: redovni i izvanredni
Izvršenje upravnih odluka (izvšne isprave, vrste izvršenja, nadležnost, pokretanje i tok upravnog izvršnog postupka, pravni lijekovi), Obilježja posebnih upravnih postupaka (carinski. porezni, inspekcijski itd.),
Upravni spor
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.