PREDAVANJA:
Raspored predavanja u akademskoj 2019./2020. godini

Kodifikacija upravnog postupka, njen značaj i promjene koje donosi

Novo hrvatsko upravno postupovno pravo - Novi Zakon o općem upravnom postupku

Novo hrvatsko upravno postupovno pravo - Novi Zakon o upravnim sporovima

Reforme upravnog sudovanja nakon donošenja Zakona o upravnim sporovima - reforma 2012. i reforma 2014.

Osnove ustavnog sudovanja i utjecaj ustavnosudske prakse na hrvatsko upravnopostupovno pravo

Praktični rad - analiza rješenja u upravnom postupku

Praktični rad - analiza presude u upravnom sporu

Praktični rad - analiza ustavnosudskih odluka

Praktični rad - analiza ustavnosudskih odluka

Praktični rad - izrada presude


Prezentacije i materijali s predavanja

Poštovane kolegice i kolege, prezentacije i materijali s predavanja dostupni su po logiranju na stranicu Fakulteta Vašim AAI identitetom.