Ispit

Ispit se polaže pisano i usmeno.

 

Pisani dio ispita sastoji se od 10 pitanja, a piše se 75 minuta. Na svakom pitanju može se postići od 0 do 5 bodova (maksimalan broj bodova = 50).

Za pozitivnu ocjenu potrebno je sakupiti 26 bodova, međutim usmenom dijelu ispita mogu pristupiti i studenti s 24 i 25 bodova.

 

Pitanja na pisanom dijelu ispita su uglavnom podnaslovi u poglavljima iz udžbenika, odnosno naslovi zakonskih članaka.

 

Rezultati pisanog dijela ispita objavljuju se na mrežnoj stranici Katedre, uz logiranje studenata svojim AAI identitetom. Rezultati se objavljuju i na oglasnoj ploči i na vratima kabineta 11, ĆM4, dvorište. Uvid u negativno ocijenjene testove moguć je neposredno po objavi rezultata i na konzultacijama članova Katedre.


Repozitorij