Obavijesti
Vezano uz upite studentica i studenata vezanih za "uključivanje u grupu na Merlinu", a povodom provedbe pisanog ispita na kolegiju "Ustavno pravo" na integriranom studiju, studente se upozorava na činjenicu da nastavnici Katedre ne   kreiraju samostalno Merlin grupe, već to čini fakultetska informatička služba nakon okončanja roka za prijave/odjave tog roka (zaključno sa 8.7.2020.). 
Na ispitnom roku 14. srpnja 2020., ispit na temeljnom predmetu „Ustavno pravo“  održati će se u pisanom obliku, putem sustava Merlin. Ispit će se pisati 75 minuta, i sastojati se od dva dijela: prvog, sa deset (10) pitanja, te drugog sa tri (3) pitanja esejskog tipa. Prvi dio će se vrednovati sa deset (10) bodova, s time da je za prolazak ispita potrebno ostvariti minimalno 6 od tih 10 bodova. U drugom dijelu, svako od tri esejska pitanja će se vrednovati sa po 10 bodova. Ukupan broj bodova na ispitu stoga će biti četrdeset (40). Skala ocjenjivanja izgledati će ovako: Dovoljan (2): 21 Dobar (3):  26 Vrlo dobar (4): 31 Odličan (5): 36