COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW AND POLITICAL INSTITUTIONS III:
Katedra za ustavno pravo English
Comparative Constitutional Law and Political Institutions III
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Comparative Constitutional Law and Political Institutions III
Study: Public Law and Public Administration - 3. semester
Code: 166970
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Basic data
Comparative Constitutional Law and Political Institutions III Public Law and Public Administration - 3. semester
3.0 166970
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov Trg Republike Hrvatske 3, room 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak Trg Republike Hrvatske 3, room 14
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević Gundulićeva 10, room 20
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković Trg Republike Hrvatske 3, room 10
Literature
REQUIRED: Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
REQUIRED: Smerdel, Branko; Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government; Ustavni položaj predsednika republike, Kaučič, Igor (ur.); Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (2016), str. 73-100
REQUIRED: Smerdel, Branko; Parlamentarna odgovornost: zaključci nakon tri desetljeća istraživanja; HAZU (2013)
REQUIRED: Smerdel Branko; Odgovornost Vlade u europskom kontekstu: kako europske (parlamentarne) institucije "rade svoj posao", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2010; (2010), str. 5-27
REQUIRED: Smerdel, Branko; Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava, Hrvatska pravna revija 12 (2012) 2; (2012)
REQUIRED: Smerdel, Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/2010; (2010), str. 7-44
REQUIRED: Smerdel, Branko; Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji: državna zajednica ili zajednica novog tipa?, Hrvatska pravna revija 12 (2012.) 9; (2012), str. 1-8
REQUIRED: Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj, u: Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, Barbić, Jakša (ur.); HAZU (2011), str. 119-147
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu, Revus - revija za europsko ustavnost 7 (2011.) 16; (2011), str. 7-11
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji - Apel eurorealista, Studia lexicographica 8 (2011.) 1; (2011), str. 5-16
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog Ustava, Revus 11 (2009.); (2009), str. 97-126
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske - nova ustavna rješenja i njihovi izgledi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 51 (2001.)1; (2001), str. 5-21
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Teorija o ustavotvornom inžinjerstvu i njezin utjecaj na izgradnju demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori, Bačić, Arsen i Barbić, Jakša (ur.); HAZU (2012), str. 71-104
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Američke teorije federalizma, uvodna studija u: Vincent Ostrom: Politička teorija složene republike (preveo: Branko Smerdel); Informator (1989), str. 3.-54
RECOMMENDED: Smerdel, Branko (ur.); Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. (zbornik); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo" (2007)
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.); Pravni fakultet u Zagrebu (2004)
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Fragmentirane države u Europi, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5774-5775, str. 1.-2.; (2009), str. 1-2
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Formiranje vlade u razvijenim parlamentarnim demokracijama - SR Njemačka i Velika Britanija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 6; (2015), str. 915-930
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2007; (2007), str. 291.-312
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj, Hrvatska pravna revija, 11 (2011.) 10; (2011), str. 1-9
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Institutional Design in Divided Democracies, Central European Journal of Canadian Studies 6 (2008, ); (2008), str. 105-115
RECOMMENDED: Tomljenović, Biljana; Referendum građanske inicijative, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001.) 6; (2001), str. 1381-1394
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Ususret Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske o referendumskoj promjeni izbornog zakonodavstva, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja br. 6631; (2014), str. 1-3
RECOMMENDED: Gardašević, Đorđe; Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia, Iustinianus Primus Law Review 7 (2015.) 12; (2015), str. 1-50
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply