COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW AND POLITICAL INSTITUTIONS III:
Katedra za ustavno pravo English
Comparative Constitutional Law and Political Institutions III
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Comparative Constitutional Law and Political Institutions III
Study: Public Law and Public Administration - 3. semester
Code: 166970
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Basic data
Comparative Constitutional Law and Political Institutions III Public Law and Public Administration - 3. semester
3.0 166970
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Branko Smerdel Trg Republike Hrvatske 3, room 15/I
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov Trg Republike Hrvatske 3, room 13
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak Trg Republike Hrvatske 3, room 14
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Wednesday, at 3 p.m.

Gundulićeva 10, room 20
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Office hours: Mondays from 9:30 am or by appointment (ana.horvat.vukovic@pravo.hr)

Trg Republike Hrvatske 3, room 10
Literature
Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012)
Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; Deventer Kluwer (2014)
asta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014)
Smerdel, Branko; Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government; Ustavni položaj predsednika republike, Kaučič, Igor (ur.); Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (2016), str. 73-100
Smerdel, Branko; Parlamentarna odgovornost: zaključci nakon tri desetljeća istraživanja; HAZU (2013)
Smerdel Branko; Odgovornost Vlade u europskom kontekstu: kako europske (parlamentarne) institucije "rade svoj posao", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2010; (2010), str. 5-27
Smerdel, Branko; Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava, Hrvatska pravna revija 12 (2012) 2; (2012)
Smerdel, Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/2010; (2010), str. 7-44
Smerdel, Branko; Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji: državna zajednica ili zajednica novog tipa?, Hrvatska pravna revija 12 (2012.) 9; (2012), str. 1-8
Smerdel, Branko; Neposredno odlučivanje i njegove ustavne granice, Hrvatska pravna revija 10 (2010.) 11; (2010), str. 1-9
Kostadinov, Biljana; Ustavni identitet, u: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, Bačić, Arsen (ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 305-337
Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj, u: Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, Barbić, Jakša (ur.); HAZU (2011), str. 119-147
Kostadinov, Biljana; Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori (Baćić, Arsen; Barbić, Jakša - ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 207.-230
Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011)
Podolnjak, Robert i Smerdel, Branko (ur.); Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2014)
Smerdel, Branko; Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu, Revus - revija za europsko ustavnost 7 (2011.) 16; (2011), str. 7-11
Smerdel, Branko; Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji - Apel eurorealista, Studia lexicographica 8 (2011.) 1; (2011), str. 5-16
Smerdel, Branko; Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine, Hrvatska pravna revija 10 (2010.) 9; (2010), str. 1-8
Smerdel, Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog Ustava, Revus 11 (2009.); (2009), str. 97-126
Smerdel, Branko; Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske - nova ustavna rješenja i njihovi izgledi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 51 (2001.)1; (2001), str. 5-21
Smerdel, Branko; In Quest of a Doctrine: Croatian Constitutional Identity in the European Union, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014.) 4; (2014), str. 513-534
Smerdel, Branko; Ustavnost izmjena Ustavnog zakona o pravima manjina i Zakona o izboru zastupnika, Političke analize 2 (2011.)8; (2011), str. 67-69
Smerdel, Branko; Teorija o ustavotvornom inžinjerstvu i njezin utjecaj na izgradnju demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori, Bačić, Arsen i Barbić, Jakša (ur.); HAZU (2012), str. 71-104
Smerdel, Branko; Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/2000; (2000), str. 5.-30
Smerdel, Branko; Američke teorije federalizma, uvodna studija u: Vincent Ostrom: Politička teorija složene republike (preveo: Branko Smerdel); Informator (1989), str. 3.-54
Smerdel, Branko (ur.); Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. (zbornik); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo" (2007)
Smerdel, Branko; Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji - Pokušaj preliminarne prosudbe rezultata Konvencije o budućnosti Europe, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 53 (2003.) 3-4; (2003), str. 509-527
Smerdel, Branko; Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava", Ustav Republike Hrvatske, Foretić, Davorka (ur.); Novi informator d.o.o. (2010), str. 85-155
Smerdel, Branko; Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav - argumenti u prilog pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti, Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.), Kačer, Hrvoje; Momčinović, Hrvoje; Žuvela Mladen (ur.); Novi informator (2009), str. 37-73
Smerdel, Branko; Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 1995. godine, Politička misao, 1/1996; (1995), str. 21.-29
Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
Kostadinov, Biljana; Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.); Pravni fakultet u Zagrebu (2004)
Kostadinov, Biljana; Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/1996; (1996), str. 83.-104
Kostadinov, Biljana; Fragmentirane države u Europi, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5774-5775, str. 1.-2.; (2009), str. 1-2
Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/ 2001; (2001), str. 1381.-1394
Kostadinov, Biljana; Formiranje vlade u razvijenim parlamentarnim demokracijama - SR Njemačka i Velika Britanija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 6; (2015), str. 915-930
Kostadinov, Biljana; Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do povratka tradicionalnoj logici Pete Republike, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2003; (2003), str. 393-405
Kostadinov, Biljana; Ovlasti predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od 23. srpnja 2008., Hrvatska pravna revija, 9(2009), 7/8; (2009), str. 1-5
Kostadinov, Biljana; E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2007; (2007), str. 291.-312
Kostadinov, Biljana; Racionalizirani referendum - novi pravni fenomen u razvijenim demokracijama, Informator br. 6359 i 6360.; (2015)
Kostadinov, Biljana; Načelo jasnoće referendumskog pitanja u Europi i u SAD-u, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 1; , str. 55-85
Kostadinov, Biljana; Constitutional Identity, Iustinianus Primus Law Review 3 (2012.) 4; (2012), str. 1-20
Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj, Hrvatska pravna revija, 11 (2011.) 10; (2011), str. 1-9
Kostadinov, Biljana; Institutional Design in Divided Democracies, Central European Journal of Canadian Studies 6 (2008, ); (2008), str. 105-115
Barić, Sanja i Kostadinov, Biljana; Neposredna demokracija u SAD-u: ustavna inicijativa, Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave, 7 (2007.) 3; (2007), str. 659-673
Cardinal, Linda i Kostadinov, Biljana; Les nouvelles avancees du federalisme asymetrique. Le Canada en perspective, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 57 (2007.) 4-5; (2007), str. 727-741
Tomljenović, Biljana; Referendum građanske inicijative, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001.) 6; (2001), str. 1381-1394
Kostadinov, Biljana; Ususret Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske o referendumskoj promjeni izbornog zakonodavstva, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja br. 6631; (2014), str. 1-3
Kostadinov, Biljana; O Ustavu Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 6036 (2012.); (2012), str. 1-3
Kostadinov, Biljana; O Ustavu Savezne Republike Njemačke: jamstvo ustavne vječnosti, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5964 (2011.); (2011), str. 1-3
Dubajić, Daria i Kostadinov, Biljana; Federalisme Multinational et Multiculturalisme Vus du Quebec-Renouveau du Federalisme Canadien, u: Social and Cultural Implications of Multiculturalism/Implications sociales et culturelles du multiculturalisme, Kostadinov, Biljana i Matas, Gordan (ur.); Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD); Filozofski fakultet u Splitu (2010), str. 23-45
Podolnjak, Robert; (Grado)načelnik i vijeće: novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi; Piprom (2010)
Gardašević, Đorđe; Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia, Iustinianus Primus Law Review 7 (2015.) 12; (2015), str. 1-50
Horvat Vuković, Ana; Ustavni sud Republike Hrvatske i referendumi narodne inicijative 2013-2015. - analiza i prijedlozi, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 (2016.) 2; (2016), str. 805-835
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply