ORGANISATION AND ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT:
Katedra za ustavno pravo English
Organisation and Accountability of Government
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Organisation and Accountability of Government
Study: Public Law and Public Administration - 1., 2., 3., 4. semester
Code: 166972
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Basic data
Organisation and Accountability of Government Public Law and Public Administration - 1., 2., 3., 4. semester
3.0 166972
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov Trg Republike Hrvatske 3, room 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak Trg Republike Hrvatske 3, room 14
Literature
Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012)
Smerdel, Branko; Parlamentarna odgovornost: zaključci nakon tri desetljeća istraživanj; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2013)
Smerdel. Branko; Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 1995. godine, Politička misao, 1/1996; 1996, str. 21-29
Smerdel, Branko; Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, 3/1999; (1999), str. 57-85
Smerdel, Branko; Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/2000; (2000), str. 5-30
Smerdel, Branko; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001; (2001), str. 1149.-1162
Smerdel, Branko; Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2003; (2003), str. 509.-529
Smerdel, Branko; Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine, u: Hrvatska - kako dalje: zadanosti i mogućnosti (Kregar i drugi); Miko Tripalo (2004)
Smerdel. Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/2010; (2010), str. 7-44
Smerdel, Branko; Odgovornost Vlade u europskom kontekstu: kako europske (parlamentarne) institucije "rade svoj posao", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2010; (2010), str. 5.-27
Smerdel, Branko; Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government; Ustavni položaj predsednika republike, Kaučič, Igor (ur.); Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2016), str. 73-100
Kostadinov, Biljana; Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/1996; (1996), str. 83-104
Kostadinov, Biljana; Pravo raspuštanja parlamenta, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/1998; (1998), str. 149.-167
Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/ 2001; (2001), str. 1381.-1394
Kostadinov, Biljana; Formiranje vlade u razvijenim parlamentarnim demokracijama - SR Njemačka i Velika Britanija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 6; (2015), str. 915-930
Kostadinov, Biljana; Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do povratka tradicionalnoj logici Pete Republike, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2003; (2003), str. 393.-405
Kostadinov, Biljana; Ovlasti predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od 23. srpnja 2008., Hrvatska pravna revija, 9(2009), 7/8; (2009), str. 1-5
Kostadinov, Biljana; Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori (Baćić, Arsen; Barbić, Jakša - ur.); HAZU (2012), str. 207.-230
Kostadinov, Biljana; Ususret odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske o referendumskoj promjeni izbornog sustava, Informator br.6331; (2014), str. 1.-3
Kostadinov, Biljana; Načelo jasnoće referendumskog pitanja u Europi i SAD-u, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 65 (2015) 1; (2015), str. 55-85
Kostadinov, Biljana; Racionalizirani referendum - novi pravni fenomen u razvijenim demokracijama, Informator br. 6359 i 6360; (2015)
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply