CONSTITUTIONAL LAW:
Constitutional Law
Chair of Constitutional Law
Constitutional Law
Study: Law - 3. semester
Code: 31877
ECTS: 8.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Lecturers: doc. dr. sc. Mario Jelušić - Lectures
Exam dates:
  • 20. 07. 2021.
  • 31. 08. 2021.
  • 14. 09. 2021.
Exam registration: Studomat
Basic data
Constitutional Law Law - 3. semester
8.0 31877
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov Trg Republike Hrvatske 3, room 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević Gundulićeva 10, room 20
prof. dr. sc. Robert Podolnjak Trg Republike Hrvatske 3, room 14
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković Trg Republike Hrvatske 3, room 10
Lecturer Consultations Location
doc. dr. sc. Mario Jelušić (Lectures) Trg Republike Hrvatske 3, room 11/I
Literature
REQUIRED: Ustav Republike Hrvatske; NN 85/2010 (pročišć. tekst) i 5/14 (Odluka Ustavnog suda u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja državnog referenduma održanog 1. prosinca 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike Hrvatske dopunjen novim stavkom 2.)
REQUIRED: Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske; NN 99/99, 29/02 i 49/02 (pročišć. tekst)
REQUIRED: Smerdel, B.; Ustavno uređenje europske Hrvatske - II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2020)
RECOMMENDED: Smerdel, B.; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
RECOMMENDED: Smerdel, B.; O ustavima i ljudima - uvod u ustavnopravnu kazuistiku; Novi informator (2012)
RECOMMENDED: Smerdel, B.; Gardašević, Đ. (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011)
RECOMMENDED: Radna skupina predsjednika RH: Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50 (2000) 3 (2000), str. 373-392
RECOMMENDED: Podolnjak, R.; Neposredan izbor (grado)načelnika i župana; Stanek (2005)
RECOMMENDED: Podolnjak, R.; (Grado)načelnik i vijeće: novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi; Piprom (2010)
RECOMMENDED: Kostadinov, B.; Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.); Pravni fakultet u Zagrebu (2004)
RECOMMENDED: Smerdel, B.; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto (doktorska disertacija); Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
RECOMMENDED: Horvat Vuković, A.; Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2015)
Description
Exam dates
20. 07. 2021.
31. 08. 2021.
14. 09. 2021.