CONSTITUTIONAL JUSTICE SYSTEM:
Katedra za ustavno pravo English
Constitutional Justice System
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Constitutional Justice System
Study: Public Law and Public Administration - 1., 2., 3., 4. semester
Code: 166976
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
doc. dr. sc. Mario Jelušić
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Lecturers: dr. sc. Sandra Marković , pred. - Lectures
Basic data
Constitutional Justice System Public Law and Public Administration - 1., 2., 3., 4. semester
3.0 166976
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov Trg Republike Hrvatske 3, room 13
doc. dr. sc. Mario Jelušić Trg Republike Hrvatske 3, room 11/I
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević Gundulićeva 10, room 20
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković Trg Republike Hrvatske 3, room 10
Lecturer Consultations Location
dr. sc. Sandra Marković , pred. (Lectures)
Literature
Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012)
Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; (2014)
Smerdel. Branko; Kriza Ustavnog suda: narav pogibelji i znanstveni odgovor - Prijedlog ustavno utemeljenog rješenja obnove Ustavnog suda Republike Hrvatske, Hrvatska pravna revija 16 (2016.) 3; (2016), str. 1-17
Smerdel, Branko; Kako odgovoriti na prijeteću krizu ustavnog sudstva?, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016.) 6406; , str. 1-3
Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011)
Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
Kostadinov, Biljana; Constitutional review of constitutional amendments, u: Transformation of law systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 (Liber amicorum in honorem Reiner Arnold), Szymt, A. i Banaszak, B. (ur.); Gdansk University Press (2016), str. 459-470
Kostadinov, Biljana; Prethodno pitanje ustavnosti, u: Liber amicorum in honorem Petar Klarić, Josipović, T., Gliha, I., Baretić, M., Nikšić, S., Petrak, M., Karlović, T. (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 87-100
Kostadinov, Biljana; Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije - Prethodni postupak u pravu Europske unije, Ćapeta, Tamara, Goldner Lang, Iris, Perišin, Tamara, Rodin, Siniša (ur.); Narodne novine (2011), str. 161-176
Kostadinov, Biljana; Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti, Hrvatska pravna revija 9 (2009.) 10; (2009), str. 1-3
Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana; Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a, Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave, 6 (2006.) 3; (2006), str. 57-84
Kostadinov, Biljana; Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5946 (2011.); (2011)
Kostadinov, Biljana; Zaštita temeljnih ustavnih prava i sloboda od europskog utjecaja - prioritet u Belgiji i Francuskoj, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5788-5789 (2009.); (2009), str. 1-3
Gardašević, Đorđe; Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia, Iustinianus Primus Law Review 7 (2015.) 12; (2015), str. 1-50
Gardašević, Đorđe; Neustavni ustavni amandmani i Ustavni sud Republike Hrvatske, u: Konstitucionalizacija demokratske politike (urednici: Jakša Barbić i Arsen Bačić); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2014), str. 85-110
Horvat Vuković, Ana; "U ime Ustava" - materijalne granice promjene Ustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 3-4; (2015), str. 481-504
"Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske"; Narodne novine
Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava (u odnosu na Republiku Hrvatsku): www.usud.hr;
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply