LITERATURA

 

1. USTAVNO PRAVO 
 
 
1.1. OBVEZNA LITERATURA:
 
Smerdel, Branko: Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb, 2013.
 
Ustav Republike Hrvatske, NN 85/2010 - pročišćeni tekst (u udžbeniku)
 
Ustavni zakon o Ustavnom sudu, NN 49/2002 – pročišćeni tekst (u udžbeniku)
 
 
1.2. DODATNA PREPORUČENA LITERATURA: 
 
Smerdel, Branko, O ustavima i ljudima, Informator, Zagreb 2012.
 
Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Hrvatska udruga za ustavno pravo, Zagreb, 2011.
 
Radna skupina predsjednika RH: Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 3/2000, str. 373-392.
 
Podolnjak, Robert, Neposredan izbor (grado)načelnika i župana: Europska iskustva i hrvatski izazov, Stanek, Varaždin, 2004.
 
Podolnjak, Robert, (Grado)načelnik i vijeće: novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi, Piprom, Varaždin, 2010.
 
Kostadinov, Biljana, Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.), Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2004.
 
Smerdel, Branko, Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1986.
 

2. KOMPARATIVNI POLITIČKI SUSTAVI na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava

 

Smerdel, Branko, Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb, 2013.:

               - poglavlje I. i II. (str.3.-50.)

               - poglavlje VI. (str.155.-168.)

               - poglavlje VII. (str.169.-198.)

               - poglavlje VIII. (str.199.-220.)

 

Smerdel, Branko; Gardaševi, Đorđe (ur.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Hrvatska udruga za ustavno pravo, Zagreb, 2011.

              - Zadaće pravne znanosti (str.3.-28.)

              - Parlamentarni sustav (str.281,-316,)

              - Odgovornost vlade (str.317.-339.)

 

3. IZBORNI PREDMETI

 

3.1. SUVREMENI POLITIČKI SUSTAVI
 
 
STUDENT SAM BIRA 2-5 ČLANAKA IZ KNJIGE: Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Hrvatska udruga za ustavno pravo, Zagreb, 2011.
 
 
Dopunska preporučena literatura:
 
a) ustrojstvo i odgovornost vlasti:
 
Smerdel, Branko, Parlamentarna odgovornost: zaključci nakon tri desetljeća istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013.
 
Smerdel, Branko, Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 1995. godine, Politička misao, 1/1996, str.21.-29.
 
Smerdel, Branko, Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, 3/1999, str.57.-85.
 
Smerdel, Branko, Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/2000, str.5.-30.
 
Smerdel, Branko, Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001, str.1149.-1162.
 
Smerdel, Branko, Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2003, str.509.-529.
 
Smerdel, Branko, Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine, u: Hrvatska - kako dalje : zadanosti i mogućnosti (Kregar i drugi), Miko Tripalo, Zagreb, 2004.
 
Smerdel, Branko, Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/2010, str.7.-44.
 
Smerdel, Branko, Odgovornost Vlade u europskom kontekstu: kako europske (parlamentarne) institucije „rade svoj posao“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2010, str.5.-27.
 
Kostadinov, Biljana, Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/1996, str. 83.-104.
 
Kostadinov, Biljana, Pravo raspuštanja parlamenta, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/1998, str. 149.-167.
 
Kostadinov, Biljana, Referendum građanske inicijative, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/ 2001, str.1381.-1394.
 
Kostadinov, Biljana, Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do povratka tradicionalnoj logici Pete Republike, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2003, str.393.-405.
 
Kostadinov, Biljana, Ovlasti predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od 23. srpnja 2008., Hrvatska pravna revija, 9(2009), 7/8, str.1-5.
 
Kostadinov, Biljana, Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori (Baćić, Arsen; Barbić, Jakša - ur.) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012., str.207.-230.
 
Kostadinov, Biljana, Ususret odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske o referendumskoj promjeni izbornog sustava, Informator br.6331, 2014., str.1.-3.
 
Kostadinov, Biljana, Načelo jasnoće referendumskog pitanja u Europi i SAD-u, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 65 (2015) 1, 2015., str.55.-85.
 
Kostadinov, Biljana, Racionalizirani referendum - novi pravni fenomen u razvijenim demokracijama, Informator br. 6359 i 6360., 2015.
 
b) Složene države i državne zajednice:
 
Smerdel, Branko, Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb, 2013., str.199.-221.
 
Smerdel, Branko, Američke teorije federalizma, uvodna studija u: Vincent Ostrom: Politička teorija složene republike (preveo: Branko Smerdel), Informator, Zagreb, 1989., str.3.-54.
 
Smerdel, Branko (ur.), Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. (zbornik), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo“, Zagreb, 2007.
 
Kostadinov, Biljana, E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2007, str.291.-312.
 
Kostadinov, Biljana, Fragmentirane države u Europi, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5774-5775, str. 1.-2. (2009.)
 
Kostadinov, Biljana, Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država, Pravnik, 42 (2008) 1 (86), Zagreb, 2008., str.51.-64.
 
c) Ustavni identitet u EU
 
Smerdel, Branko, Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb, 2013., str.219.-241.
 
Smerdel, Branko, Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava, Hrvatska pravna revija 12 (2012) 2
 
Smerdel, Branko, Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2003, str.509.-527.
 
Kostadinov, Biljana, Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti, Hrvatska pravna revija, 10/2009
 
Kostadinov, Biljana, Prethodno pitanje ustavnosti, Liber amicorum Petar Klarić, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2013
 
Kostadinov, Biljana, Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije, u: Prethodni postupak u pravu Europske unije (Ćapeta, Tamara; Goldner Lang, Iris; Perišin, Tamara; Rodin, Siniša - ur.), Narodne novine, 2011., str.161.-176.
 
 

3.2. IZBORNO PRAVO I IZBORNI SUSTAVI 

 
Obvezna literatura:
 
 
Kodeks dobre prakse u izbornim pitanjima, Venecijanska komisija, 2002.
 
D. Nohlen, Izborni sustavi i izborna reforma: Uvod, u D. Nohlen i M. Kasapović, Izborni sustavi u Istočnoj Europi, Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, 1996, s. 7-46.
 
Podolnjak, Robert, O pitanju zašto u hrvatski Ustav treba ugraditi temeljna načela izbornog sustava, Informator, br. 6334, s. 1-3
 
Podolnjak, Robert, Što treba mijenjati u hrvatskom izbornom sustavu, Ustavni vidici br. 11, Informator br. 6053 od 10.03.2012.
 

Podolnjak, Robert, Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.63, br.1, 2013., str.155.-187.

 
Podolnjak, Robert, Ustavni sud, izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i načelo jednakosti biračkog prava, Informator br. 5934 od 19.01.2011., str.5.-6.
 
Podolnjak, Robert, O ustavnosti rezultata hrvatskih predsjedničkih izbora 2015., Informator br. 6353, Ustavni vidici br. 17, s. 2-6.
 
Podolnjak, Robert, Abolishing All Mechanisms for Fixing Elections: The Citizens' Initiative to Change the Electoral System of Croatia, Croatian Political Science Review, Vol. 52, No. 4-5, 2015, pp. 101-123
 
VEĆI DIO OBVEZNE LITERATURE MOŽE SE PREUZETI NA WEB STRANICI KATEDRE ZA USTAVNO PRAVO - RUBRIKA SEMINAR,  - PROF.DR.SC. ROBERT PODOLNJAK - MAPA 'IZBORNO PRAVO I IZBORNI SUSTAVI'.
 
 
Dopunska literatura:
 
 
Podolnjak, Robert; Bačić, Petar, O(p)stanak Westminsterskog sustava: Neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.62, br.3, 2012., str.853.-899. (osim stranica 856.-861.)
 
Podolnjak, Robert, Dijaspora i izbori za Hrvatski sabor – prijedlog novog modela izbora tri zastupnika hrvatskih građana bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, u: Barbić, Jakša (ur.), Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011., str.33.-52.
 
Electoral law, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2008.
 
Barbić, Jakša (ur.), Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011.
 
Smerdel, Branko, Zakon o izboru odbornika i zastupnika SR Hrvatske, Naše teme, 3-4/1990, str.435.-448.
 
Jelušić, Mario, Temeljne odredbe novog zakona o izborima zastupnika u hrvatski državni sabor, Informator br. 4767, 1999.
 
Jelušić, Mario, O jednakosti biračkog prava u Ustavu Republike Hrvatske, u: Bačić, Arsen (ur.), Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011., str.473.-483.
 
Jelušić, Mario, Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001), br. 6, str.1363.-1380.

 

Nohlen, Dieter, Izborno pravo i stranački sustav, Zagreb, Školska knjiga, 1992.
Nohlen, Dieter, Većinski izbori i razmjerni izbori, Politička misao, vol. 27, br. 4/1990, str.179.-200.
 
Sartori, Giovanni, Uporedni ustavni inženjering, Filip Višnjić, Beograd, 2003., str.19.-100.
 
Blais, Andre, Rasprava o izbornim sustavima, Politička misao, vol. 28, br. 3, 1991., str.84.-107.
 
Kasapović, Mirjana, Izborni leksikon, Politička kultura, Zagreb, 2003.
 
Kasapović, Mirjana, Izborni i stranački sustav Republike Hrvatske, Alineja, Zagreb, 1993.
 
Crnić, Jadranko, U susret izborima - uloga Ustavnog suda u izbornom procesu, Informator br. 4755, 1999.
 
Kregar, Josip, Financiranje političkih stranaka i izborna utakmica, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5/2004, str.825.-863.
 
Podolnjak, Robert, Financing the 2009-2010 presidential elections in Croatia: Conflicting interpretations of campaign finance laws, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br.1, 2011., str.41.-64.
 
Jelušić, Mario, Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, Informator br. 5447, 2006., str.1.-3.
 
 
3.3. UVOD U POLITIČKE ZNANOSTI - samo za studente kojima je to zaostali ispit
 
 
Literatura:
 
Smerdel, Branko; Sokol, Smiljko, Ustavno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2009. (str.235.-256.)
 
 
Dopunska literatura (student je dužan izabrati najmanje tri članka ili poglavlja iz knjige na usmenom ispitu)
 
Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Hrvatska udruga za ustavno pravo, Zagreb, 2011. - radovi koji se odnose na glave II. Izborni sustav i III. Institucije neposredne demokracije, str.91.-278.
 
Barbić, Jakša (ur.), Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011.
 
Nohlen, Dieter, Izborni sustavi i izborna reforma: uvod, u: Nohlen, Dieter; Kasapović, Mirjana, Izborni sustavi u Istočnoj Europi, Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, 1996., str.7.-46.
 
Nohlen, Dieter, Većinski izbori i razmjerni izbori, Politička misao, vol. 28, br. 4, 1991., str.179.-200.
 
 
Blais, Andre, Rasprava o izbornim sustavima, Politička misao, vol. 28, br. 3, 1991., str.84.-107.
 
Podolnjak, Robert, Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nužne promjene, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 45, 2/2008, str.305.-343.
 
Podolnjak, Robert, Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor - de lege ferenda, Informator br. 5670-5671 od 9.7.2008.
 
Kregar, Josip, Financiranje političkih stranaka i izborna utakmica, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5/2004, str.825.-863.
 
Podolnjak, Robert, Financing the 2009-2010 presidential elections in Croatia: Conflicting interpretations of campaign finance laws, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.61, br.1, 2011., str.41.-64.
 
Podolnjak, Robert, Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 63, br. 1, 2013., str.155.-187.
 
Podolnjak, Robert, Ustavni sud, izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i načelo jednakosti biračkog prava, Informator br. 5934 od 19.1.2011.
 
Podolnjak, Robert, Novi režim političkog financiranja u Republici Hrvatskoj, Informator – Ustavni vidici, broj 5955 - 5956 od 6. 4. 2011.
 
Podolnjak, Robert; Bodul, Vida, Pravo glasa državljana u inozemstvu, Informator br. 6008 od 5.10.2011. i br. 6012. od 19.10.2011.
 
Podolnjak, Robert; Bačić, Petar, O(p)stanak Westminsterskog sustava: Neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.62, br.3, 2012., str.853.-899.
 
Podolnjak, Robert, Ustav, elektorski kolegij i američki koncept demokracije, Pravni vjesnik, vol. 18, br. 1-2, 2002., str.163.-213.

 

NAPOMENA: VEĆI DIO DOPUNSKE LITERATURE MOŽE SE PREUZETI NA WEB STRANICI KATEDRE ZA USTAVNO PRAVO - RUBRIKA SEMINAR - PROF.DR.SC. ROBERT PODOLNJAK - MAPA 'IZBORNO PRAVO I IZBORNI SUSTAVI'.