IZBORNO PRAVO I IZBORNI SUSTAVI
Okvirni sadržaj predmeta:
 
Izvori izbornog prava (ustav, ustavni zakoni, zakoni i drugi propisi), Pojam i značaj izbora.
Biračko pravo (uvjeti za glasovanje, procedura registriranja birača, uvjeti kandidiranja za predstavnička i izvršna tijela), Uvjeti pod kojima političke stranke i drugi subjekti mogu utvrđivati kandidate u postupku izbora za predstavnička i izvršna tijela.
Financiranje izbora i izborne promidžbe.
Vrste izbora (državni i lokalni izbori, izbori za predstavnička i izvršna tijela), Temeljne značajke izbornog sustava, Načela izbornog sustava.
Načini pretvaranja glasova birača u predstavničke mandate :
a)        značaj raspodjele mandata
b)        vrste i podjela izbornih sustava
c)         politički učinci izbornih sustava
Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora i izbornim sporovima.
Komparativni izborni sustavi:
a)        sustav relativne većine u Ujedinjenom kraljevstvu
b)        sustav apsolutne većine u Francuskoj
c)         sustav personaliziranog razmjernog predstavništva u Njemačkoj
Izborni sustav Hrvatske:
a)        razvoj izbornog prava i izbornog sustava od 1990. do danas
b)        temeljne značajke ustavnopravnog uređenja izbornog sustava
c)         izvori izbornog prava
d)        načela izbornog prava
e)        specifičnosti hrvatskog izbornog prava i izbornog sustava: prava glasa građana s prebivalištem u inozemstvu, pravo glasa pripadnika nacionalnih manjina, pitanje dvostrukog prava glasa, posebna mjesta u predstavničkom tijelu zastupnika nacionalnih manjina i državljana bez prebivališta u RH
f)          nadzor nad provedbom izbora (Državno izborno povjerenstvo, Ustavni sud)
g)         financiranje izbora i izborne promidžbe
Izbori za Hrvatski sabor.
Izbori za predsjednika Republike.
Izbori za zastupnike u Europski parlament.
Lokalni izbori: izbori za predstavničko i izvršno tijelo u lokalnoj i županijskoj samoupravi te mjesnoj samoupravi.
 
Literatura:
Obvezna literatura:
Kodeks dobre prakse u izbornim pitanjima, Venecijanska komisija, 2002.
D. Nohlen, Izborni sustavi i izborna reforma: Uvod, u D. Nohlen, M. Kasapović, Izborni sustavi u Istočnoj Europi,Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, 1996, s. 7-46
R. Podolnjak, O pitanju zašto u hrvatski Ustav treba ugraditi temeljna načela izbornog sustava, Informator, br. 6334
R. Podolnjak, Što treba mijenjati u hrvatskom izbornom sustavu, Ustavni vidici br. 11, Informator, br. 6053 od 10.03.2012
R.Podolnjak, Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 63, br. 1, 2013, s. 155-187;
R.Podolnjak, Ustavni sud, izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i načelo jednakosti biračkog prava, Informator, br. 5934 od 19.01.2011., s. 5-6.
R. Podolnjak, O ustavnosti rezultata hrvatskih predsjedničkih izbora 2015., Informator br. 6353, Ustavni vidici br. 17, s. 2-6.
R. Podolnjak, Abolishing All Mechanisms for Fixing Elections: The Citizens' Initiative to Change the Electoral System of Croatia, Croatian Political Science Review, Vol. 52, No. 4-5, 2015, pp. 101-123
 
Dopunska literatura:
 
R. Podolnjak i P.Bačić, O(p)stanak Westminsterskog sustava: Neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol.62, br.3, 2012, s. 853-899 (osim stranica 856-861);
R.Podolnjak, Dijaspora i izbori za Hrvatski sabor – prijedlog novog modela izbora tri zastupnika hrvatskih građana bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, u J.Barbić, ur., Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, HAZU, Zagreb, 2011, s. 33-52;
Electoral law, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2008
J.Barbić, ur., Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, HAZU, Zagreb, 2011
B. Smerdel, Zakon o izboru odbornika i zastupnika SR Hrvatske, Naše teme, 3-4/1990, s. 435-448
M. Jelušić, Temeljne odredbe novog zakona o izborima zastupnika u hrvatski državni sabor, Informator, 1999, br. 4767
M. Jelušić, O jednakosti biračkog prava u Ustavu Republike Hrvatske, u A. Bačić, Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, HAZU, Zagreb,2011, s. 473-483
M. Jelušić, Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51(2001), br. 6, s. 1363-1380
D. Nohlen, Izborno pravo i stranački sustav, Zagreb, Školska knjiga, 1992
D.Nohlen, Većinski izbori i razmjerni izbori, Politička misao, Vol. 27, br. 4/1990, s. 179-200
G. Sartori, Uporedni ustavni inženjering, Filip Višnjić, Beograd, 2003, s. 19-100
A. Blais, Rasprava o izbornim sustavima, Politička misao, Vol. 28, br. 3, 1991, s. 84-107
M. Kasapović, Izborni leksikon, Politička kultura, Zagreb, 2003
M. Kasapović, Izborni i stranački sustav Republike Hrvatske, Alineja, Zagreb, 1993
J. Crnić, U susret izborima - uloga Ustavnog suda u izbornom procesu, Informator, 1999, br. 4755
R.Podolnjak, Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor - de lege ferenda, Informator, br. 5670-5671 od 9.7.2008
J. Kregar, Financiranje političkih stranaka i izborna utakmica, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5/2004, s. 825-863
R. Podolnjak, Financing the 2009-2010 presidential elections in Croatia: Conflicting interpretations of campaign finance laws, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol.61, No.1, 2011, s. 41-64
M. Jelušić, Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, Informator, br. 5447; 2006, str.1-3.
 

Repozitorij
Repozitorij je prazan