OBAVIJESTI:
Izvanredna stanja u komparativnom ustavnom pravu
Izvanredna stanja u komparativnom ustavnom pravu
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 96813
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Izvanredna stanja u komparativnom ustavnom pravu Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 96813
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, konzultacije se održavaju po prethodnom dogovoru na radne dane, uz korištenje web platforme Google Meet ili Microsoft Teams.

Gundulićeva 10, soba 20
Literatura
OBVEZNA: Đorđe Gardašević; Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2014)
OBVEZNA: Branko Smerdel; PREDSJEDNIK, KONGRES, USTAV I RAT - Ratna ovlaštenja američkog Kongresa u svjetlu intervencije u Libanonu i Granadi, Pogledi 14/1984(1); (1984), str. 5-11
OBVEZNA: Branko Smerdel; Suvremeni američki Kongres i politika oružanih intervencija - Ustavnopravni problemi i politička zbilja, Naša zakonitost, 37/1984(4); (1984), str. 434-443
OBVEZNA: Arsen Bačić; Odredbe o "stanju nužnosti" u Ustavu Republike Hrvatske iz 1990. godine (rekapitulacija), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 34/45-46; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (1997), str. 39-57
OBVEZNA: Arsen Bačić; Ustav i ustavna diktatura; Književni krug (1992), str. [object Object]
OBVEZNA: Branko Smerdel; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str. [object Object]
OBVEZNA: Petar Bačić; Nacionalna sigurnost i derogativna klauzula o pravima čovjeka, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 40 (2003); Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2003), str. 359-370
OBVEZNA: Jasna Omejec; Izvanredna stanja u pravnoj teoriji i ustavima pojedinih zemalja, Pravni vjesnik, 12 (1-4), 1996.; Pravni fakultet u Osijeku (1996), str. 172-196
OBVEZNA: Jasna Omejec; Ograničavanje sloboda i prava čovjeka i građanina u izvanrednim stanjima, Društvena istraživanja, Zagreb, god. 5. (1996.), br. 2(22); Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (1996), str. 345-374
PREPORUČENA: Đorđe Gardašević; Američki egzekutivni unilateralizam i "Rat protiv terorizma", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 61 (2011.) 4; Pravni fakultet u Zagrebu (2011), str. 1295-1337
PREPORUČENA: Đorđe Gardašević; Ustav Republike Hrvatske i stanja izuzetka, u: Smerdel, B. i Gardašević, Đ. (ur.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str. 61-87
PREPORUČENA: Đorđe Gardašević; Izvanredna stanja i ustavnopravno uređenje Republike Hrvatske, na str. 433-451., u: Smerdel, B. i Gardašević, Đ. (ur.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str. 433-451
PREPORUČENA: Saša Šegvić; Antiterorizam - između sigurnosti i demokracije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 44, 1/2007; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2007), str. 77-86
PREPORUČENA: Saša Šegvić; Normativne ovlasti egzekutive prema vojsci - s posebnim osvrtom na ulogu vojske u obrani državnopravnog poretka, (doktorska disertacija); Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2002)
PREPORUČENA: Saša Šegvić; O ratnim ovlastima predsjednika SAD nakon terorističkog napada 11. rujna 2001., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 52 (6), (2002); Pravni fakultet u Zagrebu (2002), str. 1233-1251
PREPORUČENA: Saša Šegvić; Ustavnost izvanrednog stanja, Vladavina prava, Zagreb, 1999., god. III, br. 1.; Zagreb: Lux, 1997-2002 (1999)
PREPORUČENA: Saša Šegvić; Sudska kontrola egzekutive u stanju nužde u SAD - slučaj zatočenika u Guantanamu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 43, 1/2006.; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2006), str. 43-62
PREPORUČENA: Ivan Padjen; Uredbe iz nužde hrvatskog predsjednika: mjerodavnost francuskog javnog prava, Politička misao, Vol XXXIII (1996.); Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1996), str. 149-165
PREPORUČENA: Oren Gross, Fionnuala Ni Aolain; Law in Times of Crisis; Cambridge University Press (2006), str. [object Object]
PREPORUČENA: John E. Finn; Constitutions in Crisis; Oxford University Press on Demand (1991), str. [object Object]
PREPORUČENA: Bruce A. Ackerman; Before the Next Attack; Yale University Press (2007), str. [object Object]
PREPORUČENA: Giorgio Agamben; State of Exception; University of Chicago Press (2008), str. [object Object]
PREPORUČENA: Stewart Abercrombie Baker, John Kavanagh; Patriot Debates; Amer Bar Assn (2005), str. [object Object]
PREPORUČENA: Peter Berkowitz; Terrorism, the Laws of War, and the Constitution; Hoover Press (2005), str. [object Object]
PREPORUČENA: Albert Venn Dicey; Introduction to the Study of the Law of the Constitution; Theclassics.Us (2013), str. [object Object]
PREPORUČENA: Carl Joachim Friedrich; Constitutional Government and Democracy. Theory and Practice in Europe and America. Fourth Edition; (1968), str. [object Object]
PREPORUČENA: The Works of John Locke, in Nine Volumes... Volume the First (-ninth); (1824), str. [object Object]
PREPORUČENA: Eric A. Posner, Adrian Vermeule; Terror in the Balance; Oxford University Press, USA (2007), str. [object Object]
PREPORUČENA: Richard A. Posner; Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency; Oxford University Press (2006), str. [object Object]
PREPORUČENA: Clinton Rossiter; Constitutional Dictatorship; Transaction Publishers (1948), str. [object Object]
PREPORUČENA: Geoffrey R. Stone; Perilous Times; W. W. Norton (2005), str. [object Object]
PREPORUČENA: Carl Schmitt; Political Theology; University of Chicago Press (2010), str. [object Object]
PREPORUČENA: Bruce Ackerman; The Emergency Constitution, 113 Yale Law Journal 1029 (2004); The Yale Law Journal Company, Inc. (2004), str. 1029-1091
PREPORUČENA: Geoffrey R. Stone; National Security v. Civil Liberties, 95 Cal. L. Rev. 2203 (2007); (2007), str. 2203-2212
PREPORUČENA: Ferejohn, J., Pasquino, P.; The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers, International Journal of Constitutional Law, vol. 2, number 2 (2004); Oxford University Press (2004), str. 210-239
PREPORUČENA: Issacharoff, S., Pildes, R. H.; Emergency contexts without emergency powers: The United States' constitutional approach to rights during wartime, International Journal of Constitutional Law, Vol. 2 (2004); Oxford University Press (2004), str. 296-333
PREPORUČENA: Lobel, J.; Emergency Power and the Decline of Liberalism, 98 Yale. L. J. 1385 (1988-1989); The Yale Law Journal Company, Inc. (1989), str. 1385-1433
PREPORUČENA: Rosenfeld, M.; Judicial Balancing in Times of Stress: Comparing the American, British, and Israeli approaches to the War on Terror, 27 Cardozo Law Review 2079 (2006); (2006), str. 2079-2151
Opis predmeta
*Pojam izvanrednih stanja (rimski institut diktatora; opsadno stanje; ratno pravo; suvremena ustavnopravna regulacija izvanrednih stanja)

*Ustavnopravne posljedice izvanrednih stanja (koncentracija ustavnih ovlasti; ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda)

*Klasična teorija izvanrednih stanja (J. Locke, A. V. Dicey, C. Schmitt, C. L. Rossiter, C. J. Friedrich)

*Suvremeni pojam izvanrednih stanja i "Rat protiv terorizma" (Sjedinjene Američke Države; Francuska; Savezna Republika Njemačka)

*Suvremena američka teorija o izvanrednim stanjima

*Odabrana pitanja iz prakse izvanrednih stanja
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.
Obavijesti