OBAVIJESTI:
Komparativni politički sustavi - seminar
Komparativni politički sustavi - seminar
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 116609
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Komparativni politički sustavi - seminar Javna uprava - 2. semestar
4.0 116609
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branko Smerdel

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Srijeda, u 15.30 sati

Gundulićeva 10, soba 20
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Literatura
Branko Smerdel; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str. 3-55; 155-220
Branko Smerdel i dr..; Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Branko Smerdel i Đorđe Gardašević (ur.); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str. 3-28; 281-316; 317-339
Opis predmeta
Predmet i sadržaj poredbenog studija suvremenih političkih sustava. Klasifikacija političkih sustava. Suvremene demokracije. Nove demokracije u Istočnoj i Srednjoj Europi. Problemi transformacije u demokraciju u zemljama bivših komunističkih sustava. Mjesto i perspektive Republike Hrvatske u procesu transformacije. Problemi građenja političkih institucija. Nova institucionalna analiza. Teorija ustavnog izbora. Pluralistički model političkog sustava. Teorija o diobi vlasti i njezina primjena u suvremenim razvijenim demokracijama. Suvremeni parlamentarizam. Problemi primjene u političkom sustavu Republike Hrvatske. Izbori, birači i javno mnijenje. Evolucija biračkoga prava. Razvitak i tipologija suvremenih izbornih sustava. Izborni sustavi: raspon, biračko pravo i odaziv. Izborni procesi, tipovi i hijerarhija izbora: parlamentarni izbori, predsjednički izbori i lokalni izbori. Ponašanje birača. Referendumi. Javno mnijenje. Ispitivanje javnog mnijenja. Političke stranke i stranački sustavi. Evolucija političkih stranaka. Stranačke organizacije. Društvena osnovica i ideologija. Stranačko nadmetanje. Stranački sustavi u demokracijama, poludemokracijama i autoritarnim režimima. Stranke u postkomunističkim državama. Složene države i državne zajednice. Propast komunističkih federacija i nastanak novih i neovisnih država. Nastanak neovisne i suverene Republike Hrvatske. Ozbiljenje Ustava Republike Hrvatske.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.
Obavijesti