OBAVIJESTI:
Komparativni politički sustavi - seminar
Komparativni politički sustavi - seminar
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 116609
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Ispitni rokovi:
  • 24. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Komparativni politički sustavi - seminar Javna uprava - 2. semestar
4.0 116609
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, konzultacije se održavaju po prethodnom dogovoru na radne dane, uz korištenje web platforme Google Meet ili Microsoft Teams.

Gundulićeva 10, soba 20
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Literatura
Branko Smerdel; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str. 3-55; 155-220
Branko Smerdel i dr..; Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Branko Smerdel i Đorđe Gardašević (ur.); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str. 3-28; 281-316; 317-339
Opis predmeta
Predmet i sadržaj poredbenog studija suvremenih političkih sustava. Klasifikacija političkih sustava. Suvremene demokracije. Nove demokracije u Istočnoj i Srednjoj Europi. Problemi transformacije u demokraciju u zemljama bivših komunističkih sustava. Mjesto i perspektive Republike Hrvatske u procesu transformacije. Problemi građenja političkih institucija. Nova institucionalna analiza. Teorija ustavnog izbora. Pluralistički model političkog sustava. Teorija o diobi vlasti i njezina primjena u suvremenim razvijenim demokracijama. Suvremeni parlamentarizam. Problemi primjene u političkom sustavu Republike Hrvatske. Izbori, birači i javno mnijenje. Evolucija biračkoga prava. Razvitak i tipologija suvremenih izbornih sustava. Izborni sustavi: raspon, biračko pravo i odaziv. Izborni procesi, tipovi i hijerarhija izbora: parlamentarni izbori, predsjednički izbori i lokalni izbori. Ponašanje birača. Referendumi. Javno mnijenje. Ispitivanje javnog mnijenja. Političke stranke i stranački sustavi. Evolucija političkih stranaka. Stranačke organizacije. Društvena osnovica i ideologija. Stranačko nadmetanje. Stranački sustavi u demokracijama, poludemokracijama i autoritarnim režimima. Stranke u postkomunističkim državama. Složene države i državne zajednice. Propast komunističkih federacija i nastanak novih i neovisnih država. Nastanak neovisne i suverene Republike Hrvatske. Ozbiljenje Ustava Republike Hrvatske.
Ispitni rokovi
24. 05. 2021.
14. 06. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti