OBAVIJESTI:
Osnove ustavnog prava
Osnove ustavnog prava
Studij: Porezni - 1. semestar
Šifra: 111416
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Izvođači: dr. sc. Sandra Marković , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove ustavnog prava Porezni - 1. semestar
4.0 111416
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, konzultacije se održavaju po prethodnom dogovoru na radne dane, uz korištenje web platforme Google Meet ili Microsoft Teams.

Gundulićeva 10, soba 20
prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 12:00 sati, po prethodnoj najavi putem maila, pomoću Google Meet aplikacije.

Za studentice i studente u radnom odnosu, ili na druge načine spriječene prisustvovati konzultacijama u ovom terminu, one se održavaju po dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Sandra Marković , pred. (Predavanja)
Literatura
Branko Smerdel; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str. 239-582
Opis predmeta
Temeljna načela. Predmet ustavnog prava. Odnos ustavnog prava i političkih znanosti. Ustavno pravo kao grana pravnog sustava. Metode izučavanja, izvori ustavnog prava. Pregled razvitka ustavnosti. Struktura i temeljne značajke Ustava Republike Hrvatske. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda. Osobne slobode i prava. Političke slobode i prava. Gospodarska, socijalna i kulturna prava. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda prema Ustavu Republike Hrvatske. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u okviru Vijeća Europe. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Europski sud za prava čovjeka. Načelo ustavnosti i zakonitosti i oblici njegova nadzora. Ustavni sud Republike Hrvatske. Pučki pravobranitelj. Temelji državne vlasti i izborni sustav. Načelo narodnog suvereniteta. Oblikovanje i pravni elementi teorije predstavništva. Izborni sustav, teorija i praksa predstavništva. Izborno pravo u Republici Hrvatskoj. Dopuna predstavničke demokracije referendumom i drugim oblicima neposrednog odlučivanja. Ustrojstvo državne vlasti. Načelo diobe vlasti. Predstavnička tijela i njihova struktura. Ustrojstvo i funkcija izvršne vlasti. Uplitanje izvršnih tijela u zakonodavnu funkciju. Ustrojstvo i funkcija sudbene vlasti. Ustrojstvo vlasti u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sabor. Predsjednik Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske. Sudbena vlast. Lokalna i područna (regionalna) samouprava. Republika Hrvatska i Europska unija. Međunarodni odnosi prema Ustavu Republike Hrvatske. Udruživanje Republike Hrvatske u saveze s drugim državama.
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti