POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU:
Poredbeno ustavno pravo država članica EU
Poredbeno ustavno pravo država članica EU
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166915
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Smerdel
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević - Predavanja
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak - Predavanja
Osnovni podaci
Poredbeno ustavno pravo država članica EU Europsko pravo - 1. semestar
6.0 166915
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branko Smerdel

Srijedom od 10,00 do 12,00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević (Predavanja)

Srijeda, u 15.30 sati

Gundulićeva 10, soba 20
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov (Predavanja)

četvrtak 10,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak (Predavanja)

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Literatura
Branko Smerdel, Smiljko Sokol; Ustavno pravo; PFZ (2006)
Peter Haberle; Ustavna država; Politička kultura (2002)
Branko Smerdel, Smiljko Sokol; Organizacija vlasti; (1998)
Alec Stone Sweet; Governing With Judges. Constitutional politics in Europe; Oxford University Press (2000)
Vicki C. Jackson-Mark Tushnet (eds.); Comparative Constitutional Law; Foundation Press (2000)
Andrew Reynolds (ed.); The Architecture of Democracy; (2002)
Givovani Sartori; Comparative Constitutional Engeneering; (1996)
Randy E. Barnett; The Structure of Liberty. Justice and the Rule of Law; (1998)
Michael Gallagher, Michael Lever, Peter Mair; Representative Government in Modern Europe; (2002)
Yves Meny; Politique comparee; (1996)
Yves Meny(with Andrew Knapp); Government and Politics in Western Europe; (1993)
Gregory S. Mahler; Comparative Politics. An Institutional and Cross-National Approach; (1995)
Jean Blondel; Comparative Government; (1995)
Jurg Steiner; European Democracies; (1998)
Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel (Editor Robert Bray); Constitutional law of the European Union; (1999)
European Convention on Human Rights, Collected Texts; Council of Europe Press (2006)
Mark Janis, Richard Kay amd Anthony Bradley; European Human Rights Law; (1996)
Juan J. Linz; Problems of Democratic Transition and Consolidation; The John Hopkins University Press (1996)
Gerhard Robbers (ed.); Encyclopedia of World Constitutions, I-III; (2007)
Hague-Harrop-Breslin; Komparativna politika i vladavina; (2001)
Jurgen Hartman; Politički sustavi Velike Britanije, Francuske i SAD; (2007)
Arsen Bačić; Hrvatska i izazovi konstitucionalizma; (2001)
Arsen Bačić-Petar Bačić; Legislature i parlamentarizam; (2007)
Dieter Nohlen; Izborno pravo i stranački sustav; (1992)
Vincent Ostrom; Politička teorija složene republike; (1989)
Smerdel, Branko; romjena vlasti i izgledi ustavne vladavine // Hrvatska - kako dalje: zadanosti i mogućnosti / Kregar, Josip; Puljiz, Vlado; Ravlić, Slaven (ur.); (2004)
Smerdel Branko (urednik); Aktualnost federalnog načela: pouke ustavne reforme iz 1971. godine; (2007)
Smerdel, Branko; Konvencija o budućnosti Europe: pokušaj prethodne prosudbe rezultata; (2003)
Smerdel, Branko; Ustavna osnova prava javnosti na informaciju; (2007)
Smerdel, Branko; Regulatorne agencije; (2006)
Smerdel, Branko; Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti; (1993)
Biljana Tomljanović; Položaj predsjednika republike u Francuskoj V Republici; (1998)
B. Smerdel; Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti; (1993)
B. Smerdel; Konstitucionalizam i promjena vlasti; (2000)
B. Smerdel; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava; (2001)
S. Sokol; Polupredsjednički sustav i parlamentarizam; (1992)
B. Tomljanović; Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava; (1996)
B. Tomljanović; Pravo raspuštanja parlamenta; (1998)
B. Tomljanović; Referendum građanske inicijative; (2001)
Mario Jelušić; Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo; (2001)
Mario Jelušić; Nužnost zakonskog financiranja političkih stranaka i izborne promidžbe" u "Kriza i transformacija političkih stranaka" (ur. Anđelko Milardović, Dražen Lalić, Zoran Malenica"),; (2007)
Ustav Republike Francuske; Pan Liber (1995)
Ustav Kraljevstva Nizozemske; Pan Liber (1997)
Temeljni zakon (Ustav) Savezne republike Njemačke; Pan Liber (1997)
Robert Podolnjak; Stvaranje Europskog ustava kao "kvaziustavni trenutak; (2005)
Opis predmeta
1. Politički i institucionalni temelji, ustavni modeli i zbilja suvremenih europskih demokratskih država: predstavnička vladavina, načelo diobe vlasti, vladavina prava, lokalna samouprava. Pregled razvitka ustavnosti u Europi.
2. Ustrojstvo vlasti europskih država: parlamentarni sustavi, polupredsjednički sustavi. Državni poglavari. Vlade: koalicijske vlade. Položaj i uloga parlamenata: bikameralizam i monokameralizam. Složene države i federalizam. odnos središnje i lokalne vlasti.
3. Stranački sustavi; izborni sustavi, izbori za Europski parlament.
4. Zaštita ustavnosti i zakonitosti: ustavno sudovanje.
5. Zaštita ljudskih prava: ustavna tužba, ombudsman, Europski sud za prava čovjeka.
6. Tranzicijske zemlje. Hrvatski konstitucionalizam i pridruživanje Europskoj Uniji.
7. Ustavnost Europske Unije: alternativni pogledi i izgradnja novog europskog ustava.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 Opća znanja:

 1. Razumijevanje i sposobnost primjene temeljnih ustavnih i političkih koncepata ustavne vladavine u suvremenim europskim državama
 2. Poznavanje i sposobnost komparacije ustavnih institucija i sklopova institucija europskih država, posebno u pogledu ustrojstva vlasti.
 3. Razumijevanje i sposobnost obrazlaganja zbiljskog funkcioniranja sustava vlasti suvremenih europskih demokracija
 4. Razumijevanje političkih i izbornih procesa u pojedinim europskim zemljama
 5. Razumijevanje i sposobnost obrazlaganja sustava zaštite ustavnosti i zakonitosti u europskim demokracijama, te na europskoj razini.
 6.  Poznavanje i sposobnost obrazlaganja sustava zaštite ljudskih prava i sloboda u europskim zemljama i na međunarodnoj razini.
 7. Sposobnost primjene iskustava europskih demokracija na procese demokratske tradicije u Republici Hrvatskoj.
Praktične i generičke vještine:

Analitička i generička znanja, sposobnosti i vještine

 1. Sposobnost interpretacije ustavnih načela i odredaba na praktičnim primjerima i problemima iz prakse, uz primjenu komparativne metode.
 2. Sposobnost komentiranja određenog pravnih problema ili odgovora na pravno pitanje, te ga na jasan i sažet način izložiti u usmenom i pisanom obliku, uz svijest o postojanju različitih pristupa rješavanju problema;
 3. Sposobnost argumentacije pravnih i činjeničnih pitanja, sagledavajući širi pravni, ekonomski i društveni kontekst, uz svijest o postojanju različitih mišljenja i shvaćanja;
 4. Sposobnost rješavanja pravnih problema iz perspektive različitih aktera i razumijevanje različitih interesnih pozicija i uvjetovane pravne argumentacije.
 5. Sposobnost pretraživanja relevantnih baza podataka, znati razviti strategiju pretraživanja, te moći pronaći traženi dokument i bez potpune reference;

Imati sposobnost analize pravnog izvora (propisa i sudske odluke), te znati razlikovati njegove bitne dijelove i interpretirati ih u pravnom, ekonomskom i društvenom kontekstu.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit

Obavijesti