POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU:
Poredbeno ustavno pravo država članica EU
Poredbeno ustavno pravo država članica EU
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166915
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević - Predavanja
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov - Predavanja
prof. dr. sc. Robert Podolnjak - Predavanja
Osnovni podaci
Poredbeno ustavno pravo država članica EU Europsko pravo - 1. semestar
6.0 166915
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević (Predavanja)

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, konzultacije se održavaju po prethodnom dogovoru na radne dane, uz korištenje web platforme Google Meet ili Microsoft Teams.

Gundulićeva 10, soba 20
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov (Predavanja)

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak (Predavanja)

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Literatura
OBVEZNA: Branko Smerdel, Smiljko Sokol; Ustavno pravo; PFZ (2006)
OBVEZNA: Peter Haberle; Ustavna država; Politička kultura (2002)
OBVEZNA: Branko Smerdel, Smiljko Sokol; Organizacija vlasti; (1998)
OBVEZNA: Alec Stone Sweet; Governing With Judges. Constitutional politics in Europe; Oxford University Press (2000)
PREPORUČENA: Vicki C. Jackson-Mark Tushnet (eds.); Comparative Constitutional Law; Foundation Press (2000)
PREPORUČENA: Andrew Reynolds (ed.); The Architecture of Democracy; (2002)
PREPORUČENA: Givovani Sartori; Comparative Constitutional Engeneering; (1996)
PREPORUČENA: Randy E. Barnett; The Structure of Liberty. Justice and the Rule of Law; (1998)
PREPORUČENA: Michael Gallagher, Michael Lever, Peter Mair; Representative Government in Modern Europe; (2002)
PREPORUČENA: Yves Meny; Politique comparee; (1996)
PREPORUČENA: Yves Meny(with Andrew Knapp); Government and Politics in Western Europe; (1993)
PREPORUČENA: Gregory S. Mahler; Comparative Politics. An Institutional and Cross-National Approach; (1995)
PREPORUČENA: Jean Blondel; Comparative Government; (1995)
PREPORUČENA: Jurg Steiner; European Democracies; (1998)
PREPORUČENA: Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel (Editor Robert Bray); Constitutional law of the European Union; (1999)
PREPORUČENA: European Convention on Human Rights, Collected Texts; Council of Europe Press (2006)
PREPORUČENA: Mark Janis, Richard Kay amd Anthony Bradley; European Human Rights Law; (1996)
PREPORUČENA: Juan J. Linz; Problems of Democratic Transition and Consolidation; The John Hopkins University Press (1996)
PREPORUČENA: Gerhard Robbers (ed.); Encyclopedia of World Constitutions, I-III; (2007)
PREPORUČENA: Hague-Harrop-Breslin; Komparativna politika i vladavina; (2001)
PREPORUČENA: Jurgen Hartman; Politički sustavi Velike Britanije, Francuske i SAD; (2007)
PREPORUČENA: Arsen Bačić; Hrvatska i izazovi konstitucionalizma; (2001)
PREPORUČENA: Arsen Bačić-Petar Bačić; Legislature i parlamentarizam; (2007)
PREPORUČENA: Dieter Nohlen; Izborno pravo i stranački sustav; (1992)
PREPORUČENA: Vincent Ostrom; Politička teorija složene republike; (1989)
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; romjena vlasti i izgledi ustavne vladavine // Hrvatska - kako dalje: zadanosti i mogućnosti / Kregar, Josip; Puljiz, Vlado; Ravlić, Slaven (ur.); (2004)
PREPORUČENA: Smerdel Branko (urednik); Aktualnost federalnog načela: pouke ustavne reforme iz 1971. godine; (2007)
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Konvencija o budućnosti Europe: pokušaj prethodne prosudbe rezultata; (2003)
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Ustavna osnova prava javnosti na informaciju; (2007)
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Regulatorne agencije; (2006)
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti; (1993)
PREPORUČENA: Biljana Tomljanović; Položaj predsjednika republike u Francuskoj V Republici; (1998)
PREPORUČENA: B. Smerdel; Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti; (1993)
PREPORUČENA: B. Smerdel; Konstitucionalizam i promjena vlasti; (2000)
PREPORUČENA: B. Smerdel; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava; (2001)
PREPORUČENA: S. Sokol; Polupredsjednički sustav i parlamentarizam; (1992)
PREPORUČENA: B. Tomljanović; Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava; (1996)
PREPORUČENA: B. Tomljanović; Pravo raspuštanja parlamenta; (1998)
PREPORUČENA: B. Tomljanović; Referendum građanske inicijative; (2001)
PREPORUČENA: Mario Jelušić; Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo; (2001)
PREPORUČENA: Mario Jelušić; Nužnost zakonskog financiranja političkih stranaka i izborne promidžbe" u "Kriza i transformacija političkih stranaka" (ur. Anđelko Milardović, Dražen Lalić, Zoran Malenica"),; (2007)
PREPORUČENA: Ustav Republike Francuske; Pan Liber (1995)
PREPORUČENA: Ustav Kraljevstva Nizozemske; Pan Liber (1997)
PREPORUČENA: Temeljni zakon (Ustav) Savezne republike Njemačke; Pan Liber (1997)
PREPORUČENA: Robert Podolnjak; Stvaranje Europskog ustava kao "kvaziustavni trenutak; (2005)
Opis predmeta
1. Politički i institucionalni temelji, ustavni modeli i zbilja suvremenih europskih demokratskih država: predstavnička vladavina, načelo diobe vlasti, vladavina prava, lokalna samouprava. Pregled razvitka ustavnosti u Europi.
2. Ustrojstvo vlasti europskih država: parlamentarni sustavi, polupredsjednički sustavi. Državni poglavari. Vlade: koalicijske vlade. Položaj i uloga parlamenata: bikameralizam i monokameralizam. Složene države i federalizam. odnos središnje i lokalne vlasti.
3. Stranački sustavi; izborni sustavi, izbori za Europski parlament.
4. Zaštita ustavnosti i zakonitosti: ustavno sudovanje.
5. Zaštita ljudskih prava: ustavna tužba, ombudsman, Europski sud za prava čovjeka.
6. Tranzicijske zemlje. Hrvatski konstitucionalizam i pridruživanje Europskoj Uniji.
7. Ustavnost Europske Unije: alternativni pogledi i izgradnja novog europskog ustava.
Ispitni rokovi
Obavijesti