TEMELJNA PRAVA I SLOBODE U KOMPARATIVNOM USTAVNOM PRAVU:
Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 143030
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
Ispitni rokovi:
  • 05. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 143030
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, konzultacije se održavaju po prethodnom dogovoru na radne dane, uz korištenje web platforme Google Meet ili Microsoft Teams.

Gundulićeva 10, soba 20
Literatura
OBVEZNA: Smerdel, B., Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb (2013.) - odabrana poglavlja
OBVEZNA: Smerdel, B., O ustavima i ljudima: uvod u ustavnopravnu kazuistiku, Novi informator, Zagreb (2012.) - odabrana poglavlja
OBVEZNA: Smerdel, B., Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava", u: Ustav Republike Hrvatske, Foretić, D. (ur.), Novi informator, Zagreb (2010.), str. 85-155.
OBVEZNA: Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi - Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.), Smerdel, B., Gardašević, Đ. (ur.), Hrvatska udruga za ustavno pravo, Zagreb (2011.) - odabrana poglavlja
OBVEZNA: Smerdel, B., Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i Hrvatski ustav, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 48 (1998.) 6, str. 733-739.
OBVEZNA: Smerdel, B., Ustav, međunarodno pravo i politička kriza - Problemi zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj i međunarodni mehanizmi, Zakonitost, 47 (1993.) 8-12, str. 501-514.
OBVEZNA: Kostadinov, B., Ustavni identitet, u: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, Bačić, Arsen (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (2011.), str. 305-337.
OBVEZNA: Gardašević, Đ., Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima, Hrvatska udruga za ustavno pravo, Zagreb (2014.), str. 72-95.
OBVEZNA: Gardašević, Đ., Razvoj kulture temeljnih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj, u: Kultura ljudskih prava, Vukčević, Dragan K. (ur.), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica (2014.), str. 63-93.
OBVEZNA: Gardašević, Đ., Pojam temeljnih prava i Ustav Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori, Bačić, A.(ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (2012.), str. 285-310.
OBVEZNA: Gardašević, Đ., Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi te sloboda okupljanja i udruživanja: čl. 9. i čl. 11. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskih zakona i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Radačić, I.(ur.), Centar za mirovne studije, Zagreb (2011.), str. 126-151.
OBVEZNA: Gardašević, Đ., Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 48 (2011.) 3, str. 487-519.
PREPORUČENA: Smerdel, B., Teorija o ustavnom inženjerstvu i njezin utjecaj na izgradnju demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori, Bačić, Arsen (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (2012.), str. 71-102.
PREPORUČENA: Smerdel, B., Zadaće pravne znanosti i pravničke struke na dvadesetu obljetnicu "Božićnog Ustava" - ustavni izbor i procesi ostvarivanja najviših ustavnih vrednota i strateških ciljeva Republike Hrvatske, u: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, Bačić, Arsen (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (2011.), str. 41-60.
PREPORUČENA: Smerdel, B., Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava, Hrvatska pravna revija, 12 (2012.) 2, str. 1-10.
PREPORUČENA: Smerdel, B., Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu, Revus - revija za europsko ustavnost, 7 (2011.) 16, str. 7-11. (http://revus.revues.org/2067)
PREPORUČENA: Smerdel, B., Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine, Hrvatska pravna revija, 10 (2010.) 9, str. 1-8.
PREPORUČENA: Smerdel, B., Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001.) 6, str. 1149-1162.
PREPORUČENA: Mratović, V., Smerdel, B., Bačić, A., Crnić, J., Filipović, N., Lauc, Z., Stručne osnove za izradu prijedloga promjene Ustava Republike Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50 (2000.) 3, str. 373-475.
PREPORUČENA: The Constitution of the United States of America - Analysis and Interpretation, Thomas, Kenneth R. and Eig, Larry M. (eds.), Congressional Research Service, Library of Congress, Washington, Centennial Edition (2014) - selected chapters
PREPORUČENA: Konvitz, M. R., Fundamental Rights - History of Constitutional Doctrine, Transaction Publishers/Rutgers University, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K), (2001) - selected chapters
PREPORUČENA: Cohen, W. and Danelski, David J., Constitutional Law - Civil Liberty and Individual Rights, Foundation Press, New York, 5th Edition (2002) - selected chapters
PREPORUČENA: Kommers, D. P. and Miller, Russell A., The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Duke University Press, Durham and London, 3rd Edition (2012) - selected chapters
PREPORUČENA: Rogoff, Martin A., French Constitutional Law - cases and materials, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 2nd Edition (2014) - selected chapters
PREPORUČENA: Bell, J. French Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford (1992, reprinted 2001) - selected chapters
PREPORUČENA: Smerdel, B., Republic of Croatia, in: Constitutional Law of the EU Member States, Besselink, L., Bovend Eert, P., Broeksteeg, H., De Lange, R., Voermans, W. (eds.), Deventer, Kluwer (2014), pp. 191-247
PREPORUČENA: Smerdel, B., Central European Democratic Transition: the Paradigm of a Constitutional Revolution, in: Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law, Basta Fleiner, L., Marinković, T. (eds.), Eleven International Publishing, The Hague (2014), pp. 51-62.
PREPORUČENA: Kostadinov, B., Constitutional Identity, Iustinianus Primus Law Review, 3 (2012) 4, pp. 1-20.
PREPORUČENA: Gardasevic,Dj.,The Concept of Fundamental Rights: Development, Principles and Perspectives, in: Summer Academy "Rule of Law, Human Rights and European Union" - Book of Proceedings, Heintze, Hans-Joachim (ed.), Centre for South East European law school network, Skopje (2012), pp. 121-136.
PREPORUČENA: Fisher, L. and Adler, David G., American Constitutional Law, Volume 2 - Constitutional Rights - Civil Rights and Civil Liberties, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 7th Edition (2007) - selected chapters
PREPORUČENA: Stone, G.R., Seidman, L.M., Sunstein, C.R., Tushnet, M.V., Constitutional Law, Aspen Law & Business, New York, 4th Edition (2001) - selected chapters
PREPORUČENA: Sullivan, K. M. i Gunther, G., Constitutional Law, Foundation Press, New York, 14th Edition (2001) - selected chapters
PREPORUČENA: Lockhart, W. B., Kamisar, Y., Choper, J. H. and Shiffrin, S. H., Constitutional Law, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 6th edition (1986) - selected chapters
PREPORUČENA: Nowak, J. E., Rotunda, R. D. and Young, J. N., Constitutional Law, West Publishing Co., St. Paul., Minn., 3rd edition (1986) - selected chapters
PREPORUČENA: Currie, D. P., The Constitution of the Federal Republic of Germany, The University of Chicago Press, Chicago and London (1994) - selected chapters
PREPORUČENA: Tushnet, M., The Constitution of the United States of America - A Contextual Analysis, Constitutional Systems of the World, Hart Publishing, Oxford (2008) - selected chapters
PREPORUČENA: Boyron, S., The Constitution of the France - A Contextual Analysis, Constitutional Systems of the World, Hart Publishing, Oxford (2012) - selected chapters
PREPORUČENA: Heun, W., The Constitution of the Germany - A Contextual Analysis, Constitutional Systems of the World, Hart Publishing, Oxford (2011) - selected chapters
PREPORUČENA: Smerdel, B., In Quest of a Doctrine: Croatian Constitutional Identity in the European Union, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014) 4, pp. 513-534.
PREPORUČENA: Smerdel, B., The Constitutional Order of the Republic of Croatia on the Twentieth Anniversary of the "Christmas" Constitution, in: The Constitution of the Republic of Croatia, Foretić, D. (ed.), Novi informator, Zagreb (2010), pp. 83-171
PREPORUČENA: Smerdel, B., Gardašević, Đ., The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development, Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association, 2 (2006/2007) 2, pp. 24-37.
PREPORUČENA: Smerdel, B., The Constitution of Europe Convention on the Future of Europe and the Process of Constitutional Choices, Revus - revija za evropsko ustavnost, 1 (2003) 1, pp 4-14 (http://revus.revues.org/1417)
PREPORUČENA: Smerdel, B., Constitutional Order of the European Croatia, (http://www.pravo.unizg.hr/USTP/seminar/prof._dr._sc._branko_smerdel)
PREPORUČENA: Kregar, J., Gardašević, Đ., Gotovac, V., Jelić, I., Jurić, M., Ofak, L., Petričušić, A., Selanec, G., Staničić, F., Ljudska prava - Uvod u studij, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (2014.)
Opis predmeta
I.POJAM TEMELJNIH PRAVA I SLOBODA U KOMPARATIVNOM USTAVNOM PRAVU
Konstitutivni elementi ustavnopravnog pojma temeljnih prava i sloboda; specifičan sadržaj koji se štiti temeljnim pravima i slobodama u komparativnom ustavnom pravu i podjela na moguće kategorije - osobna, politička, gospodarska, socijalna, kulturna, ekološka i druga prava i slobode; pravni izvori - ustav kao osnovni te ostali pravni akti (ustavni zakoni, organski zakoni) kao dodatni izvori zaštite temeljnih prava i sloboda (2 sata)
Mehanizam sudbenog nadzora kao element pojma temeljnih prava i sloboda; specijalizirane institucije zaštite temeljnih prava i sloboda u ustavnom pravu (2 sata)

II.RAZVOJ KONCEPTA TEMELJNIH PRAVA I SLOBODA U KOMPARATIVNOM USTAVNOM PRAVU
Period donošenja deklaracija o pravima i slobodama i donošenje prvih demokratskih ustava u komparativnom ustavnom pravu: američka Deklaracija o nezavisnosti iz 1776. godine; Ustav Sjedinjenih Američkih Država iz 1787. godine; američka Povelja prava iz 1791. godine; francuska Deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine; Weimarski Ustav iz 1919. godine; Ustav Republike Hrvatske iz 1990. godine; ustavi novih europskih demokracija iz 1990-tih godina (2 sata)
Daljnji razvoj ustavnih dokumenata i razdoblje "zakonodavne supremacije" u području zaštite prava i sloboda: amandmani na Ustav Sjedinjenih Američkih Država; preambula Ustava Francuske iz 1946. godine; Ustav Francuske iz 1958. godine; Temeljni zakon savezne Republike Njemačke iz 1949. godine; izmjene i dopune Ustava Republike Hrvatske; komparativno ustavno pravo (2 sata)
Razdoblje "ustavne supremacije" u području zaštite prava i sloboda: puni razvoj mehanizma sudbenog nadzora i kreiranje pravog koncepta "temeljnih prava i sloboda" zajamčenih ustavom; primjeri iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske; odabrani primjeri iz komparativnog ustavnog prava (2 sata)

III.MEHANIZAM SUDBENOG NADZORA U PRAKSI: ODABRANI PRIMJERI ZAŠTITE TEMELJNIH PRAVA I SLOBODA U KOMPARATIVNOM USTAVNOM PRAVU
Sjedinjene Američke Države: "doktrina inkorporacije" ustavnih prava i sloboda; Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država - test "razumne kontrole" (Rationality Review) i test "stroge kontrole" (Strict Scrutiny Review); primjeri iz prakse Vrhovnog suda (6 sati)
Francuska: proces inkorporacije temeljnih prava i sloboda; francusko Ustavno vijeće - standard "očite pogreške" (L'erreur manifeste d'appréciation) i test "proporcionalnosti" (Le contrôle de proportionnalité); primjeri iz prakse Ustavnog vijeća (4 sata)
Savezna Republika Njemačka: njemački Savezni ustavni sud - načelo proporcionalnosti (Verhältnismäßigkeit); primjeri iz prakse Saveznog ustavnog suda (4 sata)
Republika Hrvatska: Ustavni sud Republike Hrvatske - načelo razmjernosti; primjeri iz prakse Ustavnog suda (4 sata)
Usporedno ustavno pravo: odabrani primjeri iz drugih država (2 sata)
Ispitni rokovi
05. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti