Ustavno pravo - seminar
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31824
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Izvođači: doc. dr. sc. Mario Jelušić - Seminar
dr. sc. Sandra Marković , pred. - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ustavno pravo - seminar Pravo - 3. semestar
4.0 31824
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branko Smerdel

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Srijeda, u 15.30 sati

Gundulićeva 10, soba 20
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 9:30 sati.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Mario Jelušić (Seminar)

četvrtkom u 8,00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 11/I
dr. sc. Sandra Marković , pred. (Seminar)
Literatura
Branko Smerdel; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
Siniša Rodin; Načelo proporcionalnosti - porijeklo, ustavno utemeljenje i primjena; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 50 (2000) 1-2 (2000), str. 31-53
Justyna Maliszewska-Nienartowicz; The principle of proportionality in the European Community law - general characteristic and practical application; Pravni vjesnik 24 (2008) 1 (2008), str. 89-98
Siniša Rodin; Načelo proporcionalnosti u novijoj praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske; Informator br.5621, i vezani odgovor prof.dr.sc. Krapca (Informator br. 5627), te odgovor na taj odgovor prof.dr.sc. Rodina (Informator br.5631) (2008)
Đorđe Gardašević; Pravo na javno okupljanje prema članku 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Informator br. 5380 (2005)
Đorđe Gardašević; Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 3 (2011) (2011), str. 487-519
Sandra Marković; U povodu Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 6. srpnja 2011.; Informator br. 5994-5995 i 5996-2997 (2011)
Branko Smerdel; Parlamentarizam, sloboda govora i zastupnički imunitet; Informator br. 6012 (2011)
Branko Smerdel; Neukusno i nedopušteno: gdje su granice slobode izražavanja?; Informator br. 5934 (2011)
Vesna Alaburić; Ograničavanje govora mržnje u demokratskome društvu; Hrvatska pravna revija, 3 (2003) 1 (str. 62.-72.) i 3 (2003) 3 (str.80-90.) (2003)
Gordana Vilović; Govor mržnje; Političke analize, 2 (2011) 6 (2011), str. 68-70
Michel Rosenfeld; Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis; 24 Cardozo L. Rev. (2002-2003) 1523 (2002), str. 1523-1568
Ute Krudewagen; Political Symbols in Two Constitutional Orders: The Flag Desecration Decisions of the United States Supreme Court and the German Federal Constitutional Court; 19 Ariz. J. Int l + Comp. Law (2002) 679 (2002), str. 679-712
Jasna Omejec; Zabrana diskriminacije u praksi Europskoga suda za ljudska prava; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 59 (2009) 5 (2009), str. 960-968; 939-943; 874-893
Ana Horvat; Novi standardi hrvatskoga i europskoga antidiskriminacijskog zakonodavstva; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 (2008) 6 (2008), str. 1457-1474
Andrea Grgić, Želko Potočnjak, Siniša Rodin, Goran Selanec, Tena Šimonović-Einwalter, Alan Uzelac; Vodič uz Zakon o suzbijanju diskriminacije, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2009; Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske (2009)
Branko Smerdel; "Što se grbo rodi, usud ne ispravi" - Ustavni sud pred izazovima pozitivne diskriminacije, časopis Informator br.5952. od 23.03.2011.; Novi informator (2011)
Branko Smerdel; Curia locuta, causa autem non finita: zastupnik nema kome pisati, časopis Informator br. 5992.-5993. (2011.); Novi informator (2011)
Biljana Kostadinov; O zastupničkom prijedlogu promjene članka 15. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske; Informator br. 5818., prilog "Ustavni vidici" br.5. (2009)
Mario Jelušić; Ustavne promjene i jednakost biračkog prava; Informator br.5821., prilog "Ustavni vidici" br.6. (2009)
Branko Smerdel; Akt vladanja u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske; Informator br. 5748. (2009)
Miljenko Giunio; Izbor sudaca Ustavnog suda kao akt vladanja i "odgoda učinaka" konstitutivne presude; Informator br. 5733. (2009)
Branko Smerdel; Neposredno odlučivanje i njegove ustavne granice; Hrvatska pravna revija 10 (2010) 11 (2010), str. 1-9
Miljenko Giunio; U povodu Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke; Informator br. 5800.-5801. (2009)
Opis predmeta
Na seminaru iz Ustavnog prava u naprednom obliku obrađuju se sljedeća područja: Ustav i ustavna vladavina. Klasični i suvremeni konstitucionalizam. Ustav kao pravni akt. Ljudska prava i temeljne slobode. Nadzor ustavnosti i zakonitosti. Osnovne institucije demokratske ustavnosti. Ustrojstvo i odgovornost vlast. Složene države i državne zajednice. Ustavnost Europske unije. Uspostavljanje samostalne Republike Hrvatske. Temeljne odrednice ustavnog uređenja Republike Hrvatske. Jamstva sloboda i prava u Ustavu Republike Hrvatske. Hrvatski sabor. Referendum u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Republike Hrvatske. Vlada i središnja državna uprava. Ustavni sud Republike Hrvatske. Sudbena vlast. Posebne institucije nadzora ustavnosti i zakona. Mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava. Konsolidacija hrvatskog pravnog sustava.
Ispitni rokovi
15. 09. 2020.