OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ustavno pravo (predmet)
Ustavno pravo
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31877
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Izvođači: doc. dr. sc. Mario Jelušić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 28. 10. 2020.
  • 09. 12. 2020.
  • 01. 02. 2021.
  • 16. 02. 2021.
  • 13. 07. 2021.
  • 31. 08. 2021.
  • 14. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ustavno pravo Pravo - 3. semestar
8.0 31877
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Srijeda, u 15.30 sati

Gundulićeva 10, soba 20
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 12:00 sati, po prethodnoj najavi putem maila, pomoću Google Meet aplikacije.

Za studentice i studente u radnom odnosu, ili na druge načine spriječene prisustvovati konzultacijama u ovom terminu, one se održavaju po dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Mario Jelušić (Predavanja)

četvrtkom u 8,00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 11/I
Literatura
Ustav Republike Hrvatske; NN 85/2010 (pročišć. tekst) i 5/14 (Odluka Ustavnog suda u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja državnog referenduma održanog 1. prosinca 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike Hrvatske dopunjen novim stavkom 2.)
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske; NN 99/99, 29/02 i 49/02 (pročišć. tekst)
Smerdel, B.; Ustavno uređenje europske Hrvatske - II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2020)
Smerdel, B.; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
Smerdel, B.; O ustavima i ljudima - uvod u ustavnopravnu kazuistiku; Novi informator (2012)
Smerdel, B.; Gardašević, Đ. (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011)
Radna skupina predsjednika RH: Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50 (2000) 3 (2000), str. 373-392
Podolnjak, R.; Neposredan izbor (grado)načelnika i župana; Stanek (2005)
Podolnjak, R.; (Grado)načelnik i vijeće: novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi; Piprom (2010)
Kostadinov, B.; Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.); Pravni fakultet u Zagrebu (2004)
Smerdel, B.; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto (doktorska disertacija); Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
Horvat Vuković, A.; Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2015)
Opis predmeta
U kolegiju Ustavno pravo obrađuju se sljedeća područja: Ustav i ustavna vladavina, klasični i suvremeni konstitucionalizam. Ustav kao pravni akt. Ljudska prava i temeljne slobode. Nadzor ustavnosti i zakonitosti. Osnovne institucije demokratske ustavnosti. Ustrojstvo i odgovornost vlasti. Složene države i državne zajednice. Ustavnost Europske unije. Uspostavljanje samostalne Republike Hrvatske. Temeljne odrednice ustavnog uređenja Republike Hrvatske. Jamstva sloboda i prava u Ustavu Republike Hrvatske. Hrvatski sabor. Referendum u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Republike Hrvatske. Vlada i središnja državna uprava. Ustavni sud Republike Hrvatske. Sudbena vlast. Posebne institucije nadzora ustavnosti i zakona. Mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava. Konsolidacija hrvatskog pravnog sustava.
Ispitni rokovi
28. 10. 2020.
09. 12. 2020.
01. 02. 2021.
16. 02. 2021.
13. 07. 2021.
31. 08. 2021.
14. 09. 2021.