DEMONSTRATORI:
Demonstratori u akademskoj godini 2018/2019

Demonstratori Katedre za upravnu znanost su:

 

Nina Deranja, studentica 2. godine Stručnog studija javne uprave, nina.deranja@yahoo.com

Iva Glavač, studentica 2. godine Specijalističkog diplomskog studija javne uprave, glavac.iva@gmail.com

Anamarija Hajduković, strudentica 4. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija, hajdukovic.anamarija@gmail.com

Lea Paulić, studentica 5. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija, lea.paulic@gmail.com

 

Demonstratori volonteri su:

Martina Belani, martina.belani94@gmail.com

Mario Jerak, mario.jerak@gmail.com

Maks Kolar, makskolar92@gmail.com

Karlo Kožina, karlokozina@gmail.com

Antonela Romić, antonela.romic1992@gmail.com

Maksimilijan Šimrak, maksimilijan.simrak@gmail.com

 

 

U slučaju pojedinih tehničkih pitanja u kojima bi demonstratori mogli pomoći, studenti se mogu obratiti i demonstratorima na navedene mail adrese.