OBAVIJESTI:
Državna uprava
Obavijesti
Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta Državna uprava u zimskom semestru ak. god. 2020./21. provesti online. Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Pisani dio ispita provodi se putem sustava Merlin, a usmeni dio putem Google Meet-a.    Pisani ispit Pisani dio ispita održava se prema prethodno objavljenom rasporedu (u pravilu, s početkom u 11,00 sati), putem Merlin sustava. Studentima se preporučuje da ranije pristupe sustavu kako bi mogli započeti s rješavanjem testa na vrijeme. Pisani dio ispita sastoji se od pet problemskih zadataka pri čemu je naglasak stavljen na provjeru znanja, razumijevanja i povezivanja, a ne reprodukciju gradiva. U tom smislu, dio pitanja će sadržavati kratak opis problemske situacije i pitanje na temelju kojeg se provjerava povezivanje te situacije sa gradivom iz ispitne literature (udžbenika i propisa) (v. primjer niže). Vrijeme predviđeno za pisanje testa je 45 minuta. Odgovori se vrednuju na skali od 0 do 4 boda. Negativnih bodova nema. Ukupan broj bodova koji se može postići na testu je 20. Za pozitivan test potrebno je ostvariti 9 bodova i pritom pozitivno odgovoriti na najmanje 3 odgovora.  Obavijest o vremenu i načinu objave rezultata bit će stavljena na Merlin na dan održavanja pisanog testa.  Primjer problemskog zadatka s odgovorom za 4 boda Vlada RH odlučila je pokrenuti modernizaciju državne uprave za što joj je potrebna stalna institucionalna podrška odnosno posebna upravna organizacija. Vlada se dvoumi oko organizacijskih rješenja unutar Vlade ili unutar sustava državne uprave. Između kojih organizacijskih rješenja se Vlada dvoumi i u kojem slučaju će se u postupku osnivanja pojaviti i Hrvatski sabor? Odgovor: Vlada se dvoumi između osnivanja ureda, agencije, direkcije ili druge stručne službe koju može osnovati svojom uredbom, sukladno Zakonu o Vladi, i osnivanja novog tijela državne uprave (npr. ministarstva). U slučaju da se Vlada odluči za osnivanje novog tijela državne uprave, to će tijelo biti potrebno osnovati zakonom. U tom će slučaju Hrvatski trebati osnovati to tijelo, budući da se tijela državne uprave osnivaju zakonom. Usmeni ispit Studenti koji polože pisani dio ispita, pristupaju usmenom dijelu ispita putem poveznice na Google Meet sastanak koju će im ispitivač poslati po objavi rezultata pisanog dijela ispita.