OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
E-uprava (predmet)
E-uprava
Studij: Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
Šifra: 123679
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Predavanja
doc. dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Tomislav Vračić , pred. - Predavanja
prof. dr. sc. Neven Vrček - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 04. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 13. 06. 2023.
  • 27. 06. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
E-uprava Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
5.0 123679
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14.30h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/xdr-ntga-gub?hs=122&authuser=0. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić (Predavanja)
doc. dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Konzultacije su moguće u različitim terminima uz prethodnu najavu i dogovor

Ćirilometodska 4, soba 27
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Tomislav Vračić , pred. (Predavanja)
prof. dr. sc. Neven Vrček (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (1999), str. 87-109, 118-124, 230-256
OBVEZNA: Koprić, I., Musa, A., Giljević, T. (ur.); Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora; Institut za javnu upravu (2017), str. 525-574
OBVEZNA: Musa, A. (ur, ); Uprava u digitalno doba III.: Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost.; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2017), str. 9-29
OBVEZNA: Musa, A.; Osmi forum za javnu upravu: Uprava u digitalno doba; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2016), str. 10-22
OBVEZNA: Musa, A.; E-uprava i digitalna podjela; online izdanje (2007), str. 7-12
OBVEZNA: Istraživački zadatak; , str
PREPORUČENA: Brown, David; 'Electronic government and public administration'; International Review of Administrative Sciences 71:2 / online u h (2005), str. 241-254
PREPORUČENA: Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 10-12, 27-28, 35); Narodne novine 25/13, 85/15, str
PREPORUČENA: Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (čl. 2-8, 11-12, 14-17); Narodne novine 92/14, str
Opis predmeta
Pojam i značajke e-uprave. Teorijska osnova razvoja e-uprave. Tehnološki, organizacijski, pravni, procesni aspekti (pretpostavke i posljedice) e-uprave
Organizacijska tehnologija u javnoj upravi - pojam, komponente, razvoj. Komunikacije u javnoj upravi. Ciljevi i posljedice primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i tehnološke modernizacije uprave
Pravni okvir e-uprave
Ograničenja e-uprave. Pitanje pristupa. Ekonomski zahtjevi i posljedice e-uprave
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije unutar uprave te između uprave i drugih tijela vlasti. Pristup informacijama i otvoreni podaci. Zaštita osobnih podataka i sigurnost.
E-uprava i građani. Pravo na pristup informacijama javnog sektora Zaštita privatnosti. E-participacija. E-uprava i privatni sektor
E-uprava na lokalnoj razini. Razvojna uloga e-usluga
Međunarodne organizacije i EU: promocija informacijskog društva i e-uprave. Mjerenje e-uprave: indikatori i ljestvice
E-uprava u Republici Hrvatskoj. Središnji državni ured za e-Hrvatsku i projekti informatizacije. Upravne reforme i e-uprava. Pravo na pristup informacijama javnog sektora u Hrvatskoj. Obrazovanje upravnog osoblja za korištenje IT
Analize slučaja u potrazi za najboljom praksom, prezentacija studija slučaja
Ispitni rokovi
04. 04. 2023.
29. 05. 2023.
13. 06. 2023.
27. 06. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.