O:
Europski upravni prostor i nacionalna uprava
Obavijesti
Ispit iz predmeta Europski upravni prostor sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Pisani dio ispita  sastoji se od 10 pitanja u obliku višestrukog izbora, odabira riječi koje nedostaju  ili točno/netočno, pri čemu je naglasak stavljen na provjeru znanja iz gradiva iz ispitne literature. Vrijeme predviđeno za pisanje testa je 20 minuta. Moguć je jedan pokušaj rješavanja. Pozitivni odgovori se vrednuju s 1 bodom. Za izlazak na usmeni ispit potrebno je ostvariti 6 od mogućih 10 bodova. Pisani ispiti održavat će se prema rasporedu objavljenom na Studomatu, utorkom u 11:00, preko sustava Merlin. Usmeni ispit  održavat će se putem Meeta, prema rasporedu koji će biti objavljen nakon pisanog dijela ispita na mrežnoj stranici predmeta Europski upravni prostor i na e-kolegiju Europski upravni prostor u sustavu Merlin.   Primjeri zadataka: 1. Postupak povrede prava EU može se pokrenuti iz svih osim jednog od sljedećih razloga. Označite situaciju koja  ne predstavlja  razlog za pokretanje postupka povrede prava EU (tzv. postupak infringementa) pred Europskim sudom pravde. a) izostanak transpozicije b) neispravna transpozicija c) postupanje protivno odluci nacionalnog suda d) kršenje odredbi Ugovora, uredbi i odluka Točan odgovor: 'c) postupanje protivno odluci nacionalnog suda' ne predstavlja razlog za pokretanje postupka za povredu prava EU.  Razlog koji nije naveden je postupanje protivno odluci Europskog suda pravde.  (točka 4.4.1. udžbenika; str. 114). 2. Upravna simplifikacija nije povezana s politikom bolje regulacije u Europskoj uniji.   Točno – Netočno Odgovor: Upravna simplifikacija (pojednostavljenje) predstavlja jedno od područja bolje regulacije  pa je, s obzirom na formulaciju pitanja, bilo potrebno zaokružiti 'Netočno'.   Vrlo je važno pažljivo pročitati pitanje kako biste bili sigurni što se traži.