JAVNI MENAGMENT:
Javni menagment
Javni menagment
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166994
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Javni menagment Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166994
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya  

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: Perko-Šeparović, Inge; Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave; Golden marketing. (2006)
OBVEZNA: Perko-Šeparović, Inge; Paradoksi novog javnog menadžmenta. U: Zbornik Globalizacija i demokracija. Zagreb: Fakultet političkih znanosti; (2003), str. 85-94
OBVEZNA: Perko-Šeparović, Inge; Novi javni menadžment - britanski model; Politička misao, 39 (4); (2002), str. 31-44
OBVEZNA: Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom društvu; Pravni fakultet (2014), str. 104-132
OBVEZNA: Đulabić, Vedran; Primjena tržišnih instrumenata u javnoj upravi: mogućnosti i ograničenja. U: Musa, A. (ur) 7. Forum za javnu upravu.; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2014)
OBVEZNA: Đulabić, V.; Povelje javnih službi: pokušaj podizanja kvalitete javne uprave i jačanja uloge građana, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 56(1); (2006), str. 7-48
PREPORUČENA: Pollitt, Christopher, Sandra van Thiel, Vincent Homburg (eds).; New Public Management in Europe: Adaptation and Alternatives; Palgrave Macmillan, New York. (2007)
PREPORUČENA: Pollitt, Christopher; The Essential Public Manager; Open University Press/McGraw Hill (2003)
PREPORUČENA: Pollitt, Christopher i Geert Bouckaert; Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3th ed.; Oxford: University Press (2011)
PREPORUČENA: Hughes, Owen E.; Public Management and Administration: An Introduction, Third Edition.; Basingstoke: Palgrave Macmillan. (2003)
PREPORUČENA: Bovaird, Tony, Elke Loeffler; Public Management and Governance; Routledge (2005)
PREPORUČENA: Manojlović, R.; Danski model novog javnog menadžmenta - može li poslužiti kao uzor Hrvatskoj?, Hrvatska javna uprava, 10(4); (2010), str. 961-996
PREPORUČENA: Koprić, Ivan, Jasmina Džinić i Romea Manojlović (ur.); Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; Institut za javnu upravu, Zagreb. (2016)
PREPORUČENA: Koprić, I.; Evaluacija, novi zakonski okvir i važnost upravljanja učinkovitošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u državnoj i javnoj upravi Republike Hrvatske. U: I. Koprić, J. Džinić, R. Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; Institut za javnu upravu (2016), str. 3-38
PREPORUČENA: Manojlović, R.; Upravljanje učinkom u hrvatskoj lokalnoj samoupravi. U: I. Koprić, J. Džinić, R. Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; Institut za javnu upravu (2016), str. 65-96
PREPORUČENA: Džinić, Jasmina; Komparativna iskustva upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. U: I. Koprić, J. Džinić, R. Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; (2016), str. 129-157
PREPORUČENA: Džinić, Jasmina; Nagrade u javnom sektoru - podizanje kvalitete kroz natjecanje i suradnju, Hrvatska i komparativna javna uprava, 12(4); (2012), str. 1003-1036
PREPORUČENA: Osborne, David, Ted Gaebler; Reinventing Government, Reading etc.; Addison-Wesley Publishing Co. (1992)
PREPORUČENA: Linden, Russell M.; Seamless Government: A Practical Guide to Re-Engineering in the Public Secto; Jossey-Bass Publishers
PREPORUČENA: Kettl, Donald F., John J. DiIulio (eds.); Inside the Reinvention Machine; The Brookings Institution (1995)
PREPORUČENA: Halachmi, Arie, Geert Bouckaert (eds); Organizational Performance and Measurement in the Public Sector; Quorum Books (1996)
PREPORUČENA: Condrey, Stephen E. (ed.); Handbook of Human Resource Management in Government; Jossey-Bass Publishers (1998)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
- Upoznati studente s razvojem menadžerskih pristupa u državnoj i javnoj upravi.
- Upoznati studente s metodama i instrumentima javnog menadžmenta koji se primjenjuju u upravljanju suvremenim organizacijama javne uprave i javnog sektora.
- Upoznati studente s obilježjima i učincima suvremenih menadžerskih reformi.
- Upoznati studente s provođenjem menadžerskih reformi u pojedinim europskim zemljama.

Sadržaj kolegija
Poduzetništvo i menadžment. Ekonomske vrijednosti, poduzetništvo i menadžment u državnoj i javnoj upravi. Od kameralizma do novog javnog menadžmenta. Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick W. Taylor i drugi). Klasici menadžerskog pristupa: Luther Gulick, Luther Urwick, Chester Barnard, Mary Parker Follett. Mehanicistički i instrumentalni pristup organizacijske teorije. Javni menadžment i preskriptivni pristup u organizacijskoj teoriji i znanosti o javnoj upravi. Suvremene menadžerske reforme: od ekonomičnosti i efikasnosti do efektivnosti i kvalitete javnih usluga. Strukturalne mjere i učinci menadžerskih reformi. Funkcionalne mjere i učinci. Personalne mjere i učinci. Ostali učinci. Upravne reforme u pojedinim europskim zemljama. Primjeri menadžerskih institucija, koncepata i pristupa. Izvršne agencije. Re- inženjering. Posebni položaj rukovodećeg osoblja: javni menadžeri. City manager. Promjene u službeničkim odnosima. Menadžerska kultura. Od procedura prema učincima. Kompeticija i javno tržište. Naplata javnih usluga. Privatizacija, outsourcing, contracting out i slične mjere jačanja privatne inicijative u javnoj sferi.
Ispitni rokovi
Obavijesti