OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javne službe
Javne službe
Studij: Porezni - 5. semestar
Šifra: 123946
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
dr. sc. Nikola Popović , doc. art. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 19. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 13. 06. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javne službe Porezni - 5. semestar
3.0 123946
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Zbog odsutnosti, tijekom akademske godine 2021/22 konzultacije se neće održavati. U slučaju potrebe studenti se mogu javiti putem e-maila. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
dr. sc. Nikola Popović , doc. art. (Predavanja)
Literatura
Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom društvu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 215-246
Đulabić, Vedran; Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka; Zbornik Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Zagreb: Društveno veleučilište u Zagrebu (2009), str. 91-108
Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Vedran Đulabić; Europski standardi regulacije službi od općeg interesa: (Kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma; Hrvatska javna uprava, god. 8., br. 3. (2008), str. 647-688
Koprić, Ivan; Koprić, Ivan (2013) Razvoj i problemi agencijskog modela s posebnim osvrtom na nezavisne regulatore. U: Koprić, I., Musa, A., Đulabić, V. (ur). Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Zagreb: Institut za javnu upravu.; Institut za javnu upravu (2013), str. 1-29
Perko-Šeparović, Inge; Upitnost transfera rizika u javno privatnom partnerstvu; Hrvatska javna uprava, god. 7., br. 4. (2007), str. 943-969
Zakon o javno-privatnom partnerstvu;
Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva;
Zakon o ustanovama;
Đulabić, Vedran; Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa; Revija za socijalnu politiku br. 2/2007 (2007), str. 137-159
Opis predmeta
Pojam javne službe: nastanak i razvoj javnih službi, Vrste javnih službi i načini njihovog obavljanja,
Politika i pravo EU i javne službe, Dužnosti javne službe, Temelji pravnog režima javnih službi,
Liberalizacija javnih službi, Javnopravni oblici izvršavanja javnih službi, Privatnopravni oblici izvršavanja javnih službi, Pojam i osnove pravnog uređenja javne službe u Hrvatskoj, Financiranje javnih službi na različitim razinama javne vlasti, Funkcioniranje javnih službi - javne ovlasti, Javna ustanova kao temeljni organizacijski oblik obavljanja javne službe u Hrvatskoj, Ostali organizacijski oblici obavljanja javne službe, Djelatnosti javne službe, Djelatnosti javne službe u Republici Hrvatskoj
Ispitni rokovi
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
19. 04. 2022.
31. 05. 2022.
13. 06. 2022.
27. 06. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.