OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javni odnosi u upravi
Javni odnosi u upravi
Studij: Porezni - 6. semestar
Šifra: 123985
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: doc. dr. sc. Domagoj Bebić - Predavanja
dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
doc. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović - Predavanja
Osnovni podaci
Javni odnosi u upravi Porezni - 6. semestar
3.0 123985
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14.30h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/xdr-ntga-gub?hs=122&authuser=0. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Domagoj Bebić (Predavanja)
dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Konzultacije su moguće u različitim terminima uz prethodnu najavu i dogovor

Ćirilometodska 4, soba 27
doc. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Koprić, I., Musa, A., Giljević. T. (ur.); Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora.; Institut za javnu upravu, Zagreb (2017), str. 29-67 (Musa), 105-132 (Grbeša)
OBVEZNA: Koprić, I.; Europeizacija hrvatske lokalne samouprave; Institut za javnu upravu (2018), str. 413-446 (Pavlović)
PREPORUČENA: Grbeša, M., Vučković, M.; E-uprava i društvene mreže: kako nove tehnologije mijenjaju odnose uprave s građanima i korisnicima.; Musa, A., ur. Uprava u digitalno doba. Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost. Institut za javnu upravu i Friedrich Ebert Stiftung (2017), str. 35-47
PREPORUČENA: prezentacija na temelju dopunske literature; , str. 20-30
PREPORUČENA: Tomić, Z.; Odnosi s javnošću: teorija i praksa; Synopsis (2016), str. odabrane (alternativni oblik polaganja ispita)
Opis predmeta
Uvod: Određenje ključnih pojmova (2h)
Javni odnosi u užem smislu: komuniciranje s javnošću (4h)
Osnovni pojmovi o protokolu (2h)
Metode i sredstva stvaranja pozitivne slike u javnosti - propaganda i drugi oblici persuazivne komunikacije; komunikacijska strategija i politika (4h)
Razine i oblici organizacije službe javnih odnosa (4h)
Unutar-organizacijska funkcija javnih odnosa - socijalna klima i radna efikasnost organizacije (2h)
Organizacija službe javnih odnosa u hrvatskoj upravi: tijela državne uprave i druga državna tijela, županijska razina, razina gradova i općina (4h)
Nadzor javnosti nad radom uprave u demokratskim društvima (4h)
Osnovna moralna pitanja djelatnosti odnosa s javnošću (2h)
Završno predavanje: primjer odabranog oblika komuniciranja s javnošću tijela uprave RH (2h)
Ispitni rokovi