KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA:
Komparativna javna uprava
Komparativna javna uprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166986
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Komparativna javna uprava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166986
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya  

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak (ur.); Komparativna javna uprava - nastavni materijali; str. 1-190 (poglavlja 1 - 5). Dostupno na: https://www.pravo.unizg.hr/_news/14947/KJU20-20nastavni20materijali20za20web.pdf; (2015)
PREPORUČENA: Jreisat, Jamil; Globalism and Comparative Public Administration; CRC Press (2011)
PREPORUČENA: Otenyo, Eric E. and Nancy S. Lind (eds.); Comparative Public Administration - The Essential Readings,; Oxford: Elsevier JAI (2007)
PREPORUČENA: Chandler, J. A (ed.); Comparative Public Administration; Routledge (2001)
PREPORUČENA: Jreisat, Jamil E.; Comparative Public Administration and Policy; Boulder, CO: Westview (2002)
PREPORUČENA: Brans, M.; "Comparative Public Administration: From General Theory to General Frameworks, " in B. Guy Peters and Jon Pierre (eds.) The Handbook of Public Administration; London: Sage (2007)
PREPORUČENA: Pierre, Jon (ed.); Bureaucracy in the Modern State: An Introduction to Comparative Public Administration.; Cheltenham and Lyme: Edward Elgar (1997)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
- Prikazati studentima osnove komparativne metode u društvenim znanostima.
- Upoznati studente s temeljnim značajkama i specifičnostima političko-upravnih sustava zapadnoeuropskih i anglosaksonskih zemalja.
- Objasniti studentima proces modernizacije i europeizacije javne uprave u tranzicijskim zemljama.
- Upoznati studente s različitim ciljevima, sadržajem i metodama upravnih reformi istočnoeuropskih i zapadnoeuropskih zemalja.
- Obraditi specifična područja i teme iz upravnih sustava drugih zemalja prema izboru studenta.

Sadržaj kolegija
Komparativna metoda u proučavanju javne uprave.
Političko-ustavno uređenje i utjecaj na organizaciju i djelovanje uprave u odabranim zemljama.
Politička, upravna i financijska decentralizacija u odabranim zemljama.
Funkcionalna decentralizacija u odabranim zemljama.
Nacionalna uprava: državna uprava, ovlasti nacionalne uprave u regulaciji, odnos s građanima u odabranim zemljama.
Komparativni službenički sustavi.
Upravne reforme u odabranim zemljama.
Ispitni rokovi
Obavijesti