:
Komparativna javna uprava (predmet)
Repozitorij
Obavijesti
Nastava iz predmeta Komparativna javna počinje 18. listopada prema rasporedu u prilogu. /_news/31364/Komparativna javna uprava 2021-2022.docx
Ovdje možete pronaći nastavne materijale za pripremu ispita iz predmeta Komparativna javna uprava. Nastavni materijali su ispitna literatura od lipnja 2015.