:
Lokalne javne službe
Obavijesti
Prezentacije prof. Koprića iz predmeta Lokalne javne službe nalaze se u rubrici "Materijali" Katedre za upravnu znanost.