LOKALNA SAMOUPRAVA:
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 174341
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Osnovni podaci
Lokalna samouprava Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
6.0 174341
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Zbog odsutnosti, tijekom akademske godine 2021/22 konzultacije se neće održavati. U slučaju potrebe studenti se mogu javiti putem e-maila. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak:; Upravna znanost: Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 247-318
I. Koprić; Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: V. Đulabić (ur.) Lokalna samouprava i lokalni izbori.; Zagreb: Institut za javnu upravu (2013), str. 3-56
Propisi: Ustav; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Zakon o lokalnim izborima; Zakon o Gradu Zagrebu;
Opis predmeta
­Upoznati studente s temeljnim institutima lokalne samouprave.
­Upoznati studente s načelima teritorijalne organizacije lokalne samouprave, vertikalnim razgraničenjem javnih poslova, ulogama lokalnih jedinica u suvremenom svijetu, djelokrugom jedinica teritorijalne samouprave, političkim procesima na lokalnoj razini, organizacijom i djelovanjem lokalnih upravnih struktura te s osnovama procesa decentralizacije.
Ispitni rokovi
Obavijesti